Er zijn steeds meer verschuivingen in de adviessector. Adviseurs komen in andere rollen terecht en er ontstaat soms belangenverstrengeling.

De Raad van Organisatie Adviesbureaus (ROA) probeert dit tegen te gaan door een helpdesk in te voeren en striktere richtlijnen voor de leden. Maar eigenlijk wil men van het vak een beschermd beroep maken, vertelt ROA-voorzitter Michael van der Velden.

"Het is een vrij beroep, dat betekent dat de beroepsgroep zelf de regels moet opstellen. En soms denken wij, was het maar wel een beschermd beroep. Wij hebben daar ook voor gepleit bij het ministerie voor Economische Zaken." Maar tot die tijd probeert ROA de "hygiëne op peil te houden" met eigen strengere maatregels.

Maatregelen zijn ook nodig om ervoor te zorgen dat klanten niet wegblijven. "Als je niet meer op de onafhankelijkheid van de adviseur kan rekenen, huur je hem niet meer in. Het is een vertrouwensrelatie. Op het moment dat dat gebeurt, dan vinden wij wel dat we maatregelen moeten nemen."

Eigen bedrijf 

Hij verwijst naar een zaak die vorig jaar via NRC Handelsblad aan het licht kwam. Een adviesbureau bood zelf ook aan de uitvoering van het eigen advies op zich te nemen en creëerde daar zelfs een eigen bedrijf voor. "Wij willen ervoor zorgen dat adviesbureaus niet in de valkuil vallen", legt Van der Velden uit.

Een speciale helpdesk moet opdrachtgevers en bureaus antwoorden kunnen geven over specifieke situaties waarin er vragen zijn over bijvoorbeeld ethiek. Econometrist Meindert Flikkema, die is verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, gaat de antwoorden geven. 

Antwoorden worden geanonimiseerd gepubliceerd waardoor de hele sector kan leren van specifieke situaties.