Illegale dumpingen van drugsafval komen de afgelopen jaren regelmatig voor. Hoeveel lozingen er plaatsvinden en wat precies de gevolgen zijn, is onduidelijk. Maar dat de troep moet worden opgeruimd staat buiten kijf.

In Nederland zijn er verschillende bedrijven die worden ingeschakeld om na een dumping de vervuilde plek te saneren. NU.nl ging in gesprek met Hans van Vliet van Nipa Milieutechniek uit Oss en Twan Hoeijmakers van LievenseCSO uit Maastricht.

De bedrijven zijn adviesbureaus die zich bezighouden met infrastructuur, water en milieu. Ze worden - afhankelijk van waar een dumping heeft plaatsgevonden - meestal ingeschakeld door de gemeente. Gemiddeld 'doen' ze zo'n vijf tot tien dumpingen per jaar.

Na het aantreffen van een lozing of een drugslaboratorium komen verschillende partijen bij elkaar, waaronder de gemeente of het waterschap, de politie, de brandweer (die de eerste metingen doet), een bedrijf dat de vaten afvoert en opslaat in een speciaal depot voor eventueel sporenonderzoek (zoals Van Gansewinkel), en eventueel een milieuadviesbureau en een aannemer.

Saneren

"Als milieuadviesbureau doen wij onderzoek: is er sprake van verontreiniging en zo ja: hoe komen we ervan af", legt Hans van Vliet uit. "We maken een plan en begeleiden bij de uitvoering ervan."

De bedrijven beginnen het liefst zo snel mogelijk met saneren om eventuele gevaren voor de volksgezondheid en het milieu te beperken. "Als wij bij een dumping komen, dragen we beschermingsmiddelen", vertelt Twan Hoeijmakers.

"Speciale pakken en adembescherming; in ieder geval tot we weten om welke stoffen het gaat. Het werk kan gevaarlijk zijn. Als er meerdere stoffen gedumpt zijn, kunnen die zelfs samen een reactie vormen. Ook worden er soms gasdrukhouders aangetroffen en die kunnen voor ontploffingsgevaar zorgen."

Het is volgens Hoeijmakers wel eens gebeurd dat mensen - vaak voorbijgangers of omwonenden - bedwelmd raakten of ademhalingsproblemen kregen, omdat ze te dicht in de buurt van een dumping kwamen.

Hij hoopt daarom in de toekomst niet alleeen op een betere samenwerking tussen verschillende instanties, maar ook met burgers. "Wat mij betreft moeten we niet wachten tot er écht grote ongelukken gebeuren, maar bekijken we met z'n allen hoe we dit probleem kunnen aanpakken."

Zuurgraadmeter

Welke stoffen na een dumping in de grond zitten, wordt in eerste instantie meestal gemeten met een zuurgraadmeter. "Vaak is de omvang van het probleem al (gedeeltelijk) zichtbaar", aldus Van Vliet. "Als het afval heeft gelekt in een berm, is het gras bijvoorbeeld weggeschroeid."

Na het saneren van de grond worden soms nog monsters van de chemicaliën opgestuurd naar een laboratorium, meestal het NFI. "Dat gebeurt niet altijd. Het is vrij kostbaar en het duurt ook lang voor je de resultaten binnen hebt", legt Van Vliet uit. "Bovendien moet de gemeente officieel de opdracht geven voor zo'n onderzoek; dat kunnen wij als commercieel bedrijf niet zelf doen."

Hoeveel kosten er bij het opruimen van de gemiddelde drugsdumping worden gemaakt, is volgens Van Vliet en Hoeijmakers lastig te zeggen. "Het is sterk afhankelijk van de wijze en omvang van de dumping en bijvoorbeeld de hoeveelheid grond die afgevoerd en weer aangevuld wordt", aldus Van Vliet. "Maar 30.000 euro is geen schrikbarend bedrag, en dan heb ik het puur over de saneringskosten."

Gierputten

Hoeijmakers herinnert zich een geval in het Brabantse Someren waarbij chemisch afval in gierputten bij een boerderij was gestort en was ondergewerkt in een akker. "In dat geval moest de hele bovenlaag van de akkers worden gesaneerd; dat ging om honderden vierkante meters grond. Dan moet je qua kosten wel denken aan enkele tienduizenden euro's."

Ook is er soms veel te doen om wie opdraait voor de gemaakte kosten. "In de wet is geregeld dat de vervuiler betaalt, maar het is vaak moeilijk te achterhalen wie dat is", zegt Hoeijmakers. "Het is dan erg vervelend als je drugsvaten op jouw grondgebied vindt en in principe als eigenaar ook nog alle kosten voor het opruimen ervan moet betalen. In de praktijk schiet het 'bevoegd gezag', bijvoorbeeld de gemeente en provincie dan vaak te hulp."

NUzakelijk vraagt wekelijks een ondernemer die onderdeel van het nieuws is, wat dat nieuws voor hem of haar in de praktijk betekent.

Lees andere interviews in deze rubriek