De Nederlandse kottervloot die vist met behulp van elektriciteit dreigt fors te moeten inkrimpen. 

De zogeheten pulsvisserij wordt maar beperkt toegestaan als het aan de EU-ministers van visserijzaken ligt, zo bleek donderdag na overleg in Brussel. ''Ongerechtvaardigd. Voor Nederland is dit heel nadelig’’, zei een teleurgestelde staatssecretaris Martijn van Dam.

Pulsvisserij gebeurt met een sleepnet (de pulskor) dat de zeebodem niet omwoelt, maar met stroomdraden bewerkt om de vissen op te schrikken.

De techniek bespaart veel brandstof en dus kosten. Landen als Spanje en Frankrijk vrezen dat hun vissers daar niet tegen kunnen concurreren. ''Ongetwijfeld spelen economische afwegingen een rol'', zei Van Dam. Volgens hem is de pulstechniek ''heel innovatief en duurzaam''.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer had de bewindsman opgedragen tegen te stemmen, maar dat veranderde weinig. Wel kwamen de ministers overeen dat de pulsvisserij door mag gaan als uit een wetenschappelijke beoordeling blijkt dat die geen schade toebrengt aan kwetsbare soorten en het ecosysteem.

Ook kunnen onderhandelingen met het Europees Parlement en in een latere fase andere met Noordzeelanden nog soelaas bieden. ''Er zijn nog mogelijkheden, maar ik ben niet optimistisch. We blijven knokken'', besloot Van Dam.

Voor onderzoek hebben 84 Nederlandse kotters nog ruim twee jaar een ontheffing. Daarna zou nog slechts 5 procent van de kottersvloot (22 schepen) de pulskortechniek mogen gebruiken. De vissersbond sprak eerder van een dreigende rampspoed voor de sector, die veel in de techniek heeft geïnvesteerd.