Het kabinet stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor investeerders die financiering beschikbaar maken voor startups.

Zo moet het makkelijker worden voor jonge bedrijven om aan geld te komen. Het nieuwe bedrag wordt ingericht binnen de bestaande SEED Capital-regeling.

De overheid verstrekt hierbinnen een renteloze lening van maximaal 1 miljoen euro aan een fonds waarin ook twee investeerders actief zijn. Deze durfinvesteerders leggen in dit fonds minimaal hetzelfde bedrag in. Met dit geld kunnen deze investeerders vervolgens investeren in snelgroeiende bedrijven.

Deze regeling voor startups maakt onderdeel uit van de extra kabinetsinvestering van 52 miljoen euro per jaar per 2017 voor de stimulering van snelgroeiende innovatieve bedrijven.

Volgens onderzoeksbureau Genome zijn er 2.300 tot 3.500 startups in Nederland, samen goed voor een waarde van 12,9 miljard euro.