Rabo&Co, het online leningsplatform van de Rabobank waarbij vermogende klanten geld kunnen lenen aan mkb'ers, wordt landelijk uitgerold. 

De pilot die een jaar geleden begon in de regio Rotterdam is geslaagd, aldus Nieke Martens, hoofd private banking bij Rabobank. "Een goede afstemming tussen vraag en aanbod is een belangrijke succesfactor gebleken. We hebben tijdens de pilot ervaren dat er bij vermogende klanten op dit moment veel animo is voor het concept."

Klanten van Rabobank met minstens 1 miljoen euro op hun bankrekening kunnen via het platform met mkb-bedrijven in contact worden gebracht. De kredieten die de rijke particulieren kunnen uitgeven, bedragen minstens 100.000 euro. De bank neemt zelf voor minimaal 51 procent deel in elke financiering. 

"Het spreekt met name klanten aan die zelf vermogen hebben opgebouwd met ondernemen", aldus Martens. "Zij voelen zich verbonden met het project of doel dat de aanvrager nastreeft. We hebben daarom besloten om Rabo&Co voor al onze vermogende klanten gefaseerd te introduceren."