Een deel van de melkveehouders hoeft zich niet aan het fosfaatreductieplan te houden. Omdat zij al uitbreidingen hadden gepland, hoeven ze het aantal vrouwelijke runderen binnen het bedrijf niet te verminderen.

Dat oordeelt de rechtbank Den Haag donderdag in een kort geding dat door meerdere melkveehouders is aangespannen. 

Volgens de ondernemers worden zij onredelijk hard getroffen door de Regeling fosfaatreductieplan 2017 die op 1 maart is ingegaan. 

Dat plan moet ervoor zorgen dat het aantal vrouwelijke runderen bij bedrijven wordt teruggebracht naar het niveau van 2 juli 2015. Als de melkveehouders daar niet in slagen, moeten zij een heffing betalen.

Verplichtingen

Maar deze groep melkveehouders had op 2 juli 2015 al investeringen gedaan voor uitbreidingen. De rechtbank benadrukt dat deze ondernemers toen al verplichtingen zijn aangegaan bij bijvoorbeeld banken. 

"Als zij hun investeringen niet kunnen benutten, ontstaat het gevaar dat zij hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen", aldus de rechtbank. De regeling is voor deze melkveehouders daarom buiten werking gesteld.

"Belangrijk is daarbij dat deze melkveehouders er volgens de voorzieningenrechter geen rekening mee hoefden te houden dat hun investeringen door de regeling zouden worden getroffen."

Biologische bedrijven

Een paar eisers hebben biologisch melkveebedrijven. Biologische boeren produceren wel fosfaat, maar dragen niet bij aan het fosfaatoverschot. Dit komt doordat zij onder de Europese norm voor fosfaat blijven.

Biologische boeren met een gemengd bedrijf hebben zelfs een mesttekort. Dit komt doordat zij dierlijke mest moeten gebruiken voor hun akkerbouw. "Voor hen is dus sprake van een extra nadeel door de regeling", aldus de rechtbank.

Ministerie

Het ministerie van Economische Zaken laat weten de uitspraak te bestuderen. Het ministerie kan binnenkort een brief verwachten van boeren die in hetzelfde schuitje zitten als de boeren die in het gelijk zijn gesteld en met de uitspraak in de hand ook om vrijstelling vragen, zegt woordvoerder Diana Saaman namens de ondernemers.

Saaman en haar achterban verwachten niet dat staatssecretaris Martijn van Dam in hoger beroep gaat, ''omdat de rechter heel duidelijk en stellig was''. ''Hij kan beter een ander plan gaan maken.''

Milieudefensie, dat de boeren steunde die de rechtszaak hadden aangespannen, is ''blij dat de rechter het fosfaatakkoord naar de prullenbak verwijst''. De milieuorganisatie vindt dat de staatssecretaris "het mestprobleem moet neerleggen bij de vervuilers, de boeren die te veel koeien houden op te weinig grond".