Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat er niet te veel extra eisen gesteld moeten worden aan de mogelijkheid van ondernemingen om door te starten in de vorm van een prepack.

De belangenverenigingen vrezen dat bedrijven dan alsnog failliet gaan.

Bij een prepack wordt al voordat het faillissement wordt uitgesproken gewerkt aan een doorstart van het concern. Zo wordt de bedrijfsvoering zo min mogelijk geschaad. De methode is omstreden omdat een concern mogelijk plotseling van veel personeel afkan en omdat de methode vaak niet transparant is.

In een door FNV aangespannen rechtszaak over de doorstart van kinderopvangorganisatie Estro werd geoordeeld dat ook de werknemers mee moesten naar de nieuwe onderneming.

In de Eerste Kamer ligt nu een voorstel over de prepack, maar men wacht met goedkeuring op het Europese Hof. "MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat prepack wel aantrekkelijk moet blijven. Anders volgt alsnog faillissement, met slechtere gevolgen voor álle werknemers en voor de schuldeisers van de betrokken bedrijven", aldus de brancheverenigingen.