Het totale aantal melkveebedrijven is sinds 1980 flink afgenomen. Maar melkveehouders hielden vorig jaar gemiddeld ruim 2,5 keer zoveel koeien als begin jaren tachtig.

Het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf steeg vorig jaar naar 97, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. In 1980 had een melkveehouderijbedrijf nog gemiddeld 38 koeien.

Het aantal bedrijven met melkkoeien is tussen 1980 en 2016 met 49.300 gedaald. Er waren vorig jaar nog bijna achttienduizend melkveehouderijen over.

Gemiddeld genomen hebben dagelijks bijna vier veehouders melkkoeien van de hand gedaan. De bedrijfsactiviteiten zijn overgenomen door de overgebleven melkveehouders en dat leidde tot schaalvergroting.

Aantal melkkoeien per bedrijf

Melkproductie

Na de invoering van de superheffing in 1984 daalde de melkproductie. Bedrijven moesten een heffing betalen als zij te veel melk produceerden. Sinds 2005 is de productie met bijna 37 procent gestegen. In 2016 bereikte de melkproductie een record van 14,3 miljard kilo.

Deze recordhoeveelheid melk werd door ruim 1,7 miljoen melkkoeien geproduceerd. Dat zijn er ruim 600.000 minder dan in 1980 en de jaren voor de invoering van de melkquotering in 1984.

Koeien leverden vorig jaar flink meer melk dan begin jaren tachtig. De gemiddelde jaarlijkse melkproductie per koe is sindsdien gestegen van bijna 5.000 liter naar 8.200 liter.

Opvolging

Verder blijkt uit de gegevens van het CBS dat voor kleine melkveehouderijen met minder dan vijftig melkkoeien relatief weinig opvolgers klaarstaan. Van de bedrijfshoofden van 55 jaar en ouder met een dergelijk bedrijf, had slechts 28 procent vorig jaar een opvolger.

Bij grote bedrijven met honderd koeien of meer, gold dit voor 85 procent van de bedrijfshoofden boven de 55 jaar. In de hele sector lag dit percentage op ruim 60 procent.