Binnenvaartschepen hebben vorig jaar 365 miljoen ton aan goederen over Nederlandse binnenwateren vervoerd, 1 procent meer dan in 2015.

Er werd iets minder droge bulk vervoerd, terwijl er meer goederen in containers en natte bulk werden vervoerd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Bij droge bulk gaat het bijvoorbeeld om zand en granen, natte bulk is bijvoorbeeld olie.

Bijna 55 procent van de goederen die binnenvaartschepen vervoeren, heeft een laad- of loshaven in het buitenland. Ruim 31 procent heeft een Nederlandse laadhaven en een Nederlandse loshaven.

De overige 14 procent betreft doorvoer. Hierbij worden de goederen niet in Nederland gelost of geladen. Dit betreft vooral goederenvervoer tussen België en Duitsland.

De grootste vervoersstroom loopt tussen zeehavens of binnenhavens in Nederland en het buitenland. Bijna 95 procent hiervan is afkomstig uit of is onderweg naar Duitsland en België.

De haven in Duisburg is een belangrijk knooppunt in het transport over water van en naar Duitsland. Deze plaats ligt in Noordrijn-Westfalen en de haven sluit aan op de belangrijkste Nederlandse vaarwegen en heeft een directe verbinding met de zeehavens in Amsterdam en Rotterdam.

Er worden vooral ijzererts en steenkolen vanuit Nederland naar Duitsland vervoerd. Vanuit Duisburg komen vooral steen, zand, grind en goederen in containers naar Nederland.