De Hoge Raad heeft vrijdag uitspraak gedaan in een aantal zaken over de btw-heffing over het privégebruik van een auto van de zaak.

De uitspraken zijn leidend voor het besluit dat de Belastingdienst binnenkort neemt in het bezwaar dat ondernemers maakten na het invoeren van de heffing.

Per 1 juli 2011 moet er over het privégebruik van een auto van de zaak btw worden betaald. Zo'n twee miljoen ondernemers maakten bezwaar tegen de regeling, waardoor de Belastingdienst de klachten aanmerkte als 'massaal bezwaar'.

Dit betekent dat de Belastingdienst één beslissing neemt voor alle zaken. De fiscus wachtte daarvoor de uitspraken van de Hoge Raad in een aantal lopende 'voorbeeldzaken' af. Die uitspraken zijn nu gedaan. De fiscus zegt de bezwaren binnen zes weken af te handelen.

Forfaitaire regeling

De belangrijkste uitspraak van de Hoge Raad gaat over de zogenoemde forfaitaire regeling. Omdat de kosten voor privégebruik niet altijd gemakkelijk zijn vast te stellen, mogen ondernemers ervoor kiezen om voor dat gebruik 2,7 procent van de catalogusprijs van de auto aan btw te betalen.

Ook geldt dat als de gebruiker een vergoeding betaalt aan de baas voor het privégebruik die lager is dan de marktwaarde, er btw verschuldigd is over de 'juiste' marktwaarde.

"Als het gebruik van de forfaitaire regeling ertoe heeft geleid dat de ondernemer meer btw heeft betaald dan over de aan het privégebruik toe te rekenen (werkelijke) uitgaven, heeft de ondernemer in zoverre recht op een teruggave van btw", zegt de Hoge Raad.

De ondernemer moet dan wel gegevens kunnen verstrekken over het werkelijke privégebruik, zoals waarvoor de auto is gebruikt, de kilometeradministratie en de statistische gegevens.

'Btw-behandeling' 

In twee van de vier zaken was in het bezwaar aangevoerd dat leaseauto's ten onrechte een andere 'btw-behandeling' krijgen dan auto's die eigendom van de ondernemer zijn.

De Hoge Raad zegt echter dat hier geen sprake van is, omdat zowel over het privégebruik van leaseauto's als van auto's die de ondernemer in eigendom heeft btw is verschuldigd.

De rechter oordeelt ook dat de wetswijziging in 2012, waarbij de lagere vergoeding voor privégebruik van de zakenauto werd bijgesteld naar de marktwaarde, terecht met terugwerkende kracht is gaan gelden tot 1 juli 2011.

Ondernemers betalen de verschuldigde btw over privégebruik over 2011 aan het einde van het jaar. De Hoge Raad vindt tot slot dat deze verplichting blijft staan, ondanks het bezwaar dat dit beleid op 1 juli 2011 werd ingetrokken en daarom niet meer zou gelden.