Winkeliers ergeren zich groen en geel aan oplopende gemeentelijke lasten. Met name belastingen voor het gebruik van bijvoorbeeld reclameborden, lichtbakken en luifels zijn ondernemers een doorn in het oog.

Dat stelt Detailhandel Nederland dinsdag. De brancheorganisatie pleit ervoor de reclamebelasting volledig af te schaffen. De gemeente Amsterdam heeft daarin al het goede voorbeeld gegeven, aldus voorzitter Dolf Kloosterziel.

Ook de zogenoemde precariobelasting, die betaald moet worden voor het gebruik van een stuk gemeentegrond, komt als het aan de winkeliers ligt zo snel mogelijk te vervallen.

''Voor een simpel reclamebord moeten winkeliers soms al honderden euro’s per jaar afdragen aan de gemeente'', aldus Kloosterziel. ''Dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Reclameborden, luifels en uitstallingen zijn onderdeel van het hebben van een winkel.''

Ozb

De genoemde heffingen komen boven op de onroerendezaakbelasting (ozb) die winkeliers moeten afdragen. Detailhandel Nederland zou graag zien dat gemeenten ook daarbij de branche tegemoet zouden komen, door de ozb te laten ''meebewegen met het economisch tij''.

Daarnaast moet volgens de branchevereniging meer worden gedaan om winkelgebieden aantrekkelijker te maken en leegstand tegen te gaan.

Met de voorstellen loopt Detailhandel Nederland vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Maar de belangenbehartiger ziet ook mogelijkheden om al tijdens de lopende kabinetsformatie afspraken te maken over een andere inrichting van het stelsel van lokale belastingen.