De agrarische sector groeit dit jaar en het jaar daarop met achtereenvolgens 1,5 en 1 procent. Boeren profiteren van de aantrekkende export, al dreigt er veel onzekerheid door de brexit, en de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland.

Dat concludeert het economisch bureau van ABN Amro dinsdag in een sectorrapport. De bank verwacht dit jaar de hoogste economische groei in tien jaar. Daarbij neemt de export toe. Dat is gunstig voor de agrarische sector, die het voor een belangrijk deel van de export moet hebben.

Een van de grootste afnemers van Nederlandse landbouwproducten is het Verenigd Koninkrijk, dat jaarlijks voor 6 miljard euro uit Nederland importeert. De export is sinds het brexitreferendum licht gedaald. De ware gevolgen zullen afhangen van de details van de Britse uittreding uit de Europese Unie. Daarover wordt volgens ABN Amro in 2018 meer duidelijk.

De zuivelsector, die het afgelopen jaar eindelijk weer de prijzen zag stijgen, krijgt te maken met een lagere productie. Door het mestakkoord, dat de uitstoot van fosfaat moet terugdringen, krijgen melkveehouders te maken met beperkingen. De prijs van zuivelproducten zal wel blijven stijgen.

Verder zet de stijging van de vraag naar groente en fruit in Nederland door. Daarbij wordt geprofiteerd van de toenemende interesse in duurzaamheid en gezondheid onder Nederlanders.