Bedrijven hebben last van een hoge administratieve lastendruk. De lastendruk, veroorzaakt door beleidsregels en andere algemene regels van ministeries, uitvoeringsinstanties en toezichthouders, wordt vaak niet in beeld gebracht terwijl dat wel verplicht is.

Dat schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken.

Volgens Actal is de regeldruk aanzienlijk: bij vijf onderzochte regels ging het om een onvoorziene, extra regeldruk van 500 miljoen euro per jaar.

Aanvullende verplichtingen

"In Nederland worden vele wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen gemaakt", aldus Actal. "Al deze regelingen zorgen voor regeldruk voor bedrijven en burgers." Ook rijksorganisaties stellen regels op.

Volgens Actal bevatten veel regels aanvullende verplichtingen voor bedrijven, zoals het registreren van nevenwerkzaamheden van werknemers. "Beleidsregels mogen geen algemene verplichtingen bevatten. Schrap daarom beleidsregels die dat toch doen", aldus Jan ten Hoopen, voorzitter van Actal. "En zorg voor toetsing van de regeldrukgevolgen van alle overige algemene regels van het Rijk."