Kleinere regionale steden en dorpen blijven achter op de grote steden op het gebied van aantrekkelijkheid voor burgers, toeristen en ondernemers.

Om de aantrekkingskracht van regio’s te vergroten moeten de gebieden zich meer van elkaar gaan onderscheiden, stellen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland woensdag in een notitie.

Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Stedennetwerk G32, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Kamer van Koophandel (KVK) willen de organisaties aan de slag om de kloof te dichten. "Nederland moet één netwerk ontwikkelen met onderscheidende stedelijke regio’s, binnensteden én vitale kernen", zeggen de organisaties.

Het nieuwe kabinet zou een kwart miljard euro per jaar moeten vrijmaken om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit is om vernieuwende projecten en ideeën in de regio te laten slagen.

Plannen

"Een nieuw kabinet kan met decentrale overheden en het lokale bedrijfsleven vastleggen hoe de regionale economie versterkt kan worden", stellen de organisaies. Het Rijk zorgt voor de middelen en de juiste regelgeving. De gemeenten en lokale ondernemers volgen met de plannen.

"Wat regionaal werkt, kan landelijk worden opgeschaald. We hoeven niet overal het wiel opnieuw uit te vinden", aldus de organisaties.

Alleen als het Rijk, decentrale overheden en het bedrijfsleven samenwerken kunnen grote vraagstukken op het gebied van energie, mobiliteit en digitalisering worden aangepakt, vinden de instanties.