Ondernemers die hun zaak verkopen, vangen daar vaak een klein bedrag voor. Veel directeur-grootaandeelhouders (dga's) schenken een bedrijf met korting aan de kinderen.

Uit een enquête onder vierhonderd directeur-grootaandeelhouders van vermogensbeheerder ABN Amro MeesPierson blijkt dat twee op de tien ondervraagden van plan zijn om uiterlijk begin 2019 afstand doen van het bedrijf.

Van deze verkopende groep wil de helft het bedrijf schenken of verkopen aan de kinderen. De andere helft is van plan het bedrijf op te heffen, ingegeven door bijvoorbeeld een daling van de vraag naar een bepaald product.

Peter Pleijsant, fiscalist bij ABN Amro MeesPierson, legt uit dat er vaak gebruik gemaakt kan worden van gunstige fiscale regels bij een overdracht, als er tenminste aan bepaalde voorwaarden voldaan kan worden. "Vooral bij een overdracht aan volgende generaties zoals kinderen, gebeurt dit regelmatig."

Financiële middelen

"Het kan ook dat een bedrijfsopvolger niet de financiële middelen heeft om de overname volledig te bekostigen en het niet mogelijk is om de hele koopsom te schenken. Om de overdracht dan toch mogelijk te maken, kan de verkopende dga, zo nodig, een korting geven op de koopsom. Zo kunnen de fiscale regels ook van toepassing zijn."

Het geld uit de verkoop wordt vaak gebruikt voor aanvulling op het pensioen, het financieren van een woning, auto of vakantie. Ook gebruiken ondernemers het bedrag om te gaan beleggen, het aan de kinderen te geven of een schenking te doen aan goede doelen.