Stimuleer werknemers meer om zich bij te scholen, is woensdag de boodschap van de Sociaal-Economische Raad (SER). Maar hoe doe je dat eigenlijk als ondernemer?

"Maak de werknemer duidelijk dat het zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is", zegt Lidewey van der Sluis.

Van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talent Management aan de Nyenrode Business Universiteit. In haar boek Het Selectieproces, dat maandag verschijnt, wordt beschreven hoe de ondernemer kan bouwen aan de gewenste bedrijfscultuur.

Wil je een bedrijfscultuur waarin de ontwikkeling van het personeel centraal staat, neem dan de volgende vijf tips ter harte.

Selecteer aan de poort

Als je medewerkers wilt die openstaan voor ontwikkeling, neem dan ook die medewerkers aan. Van der Sluis: "Je moet niet meer selecteren op kennis en kunde aan de voordeur, maar op flexibiliteit. Zoek mensen die willen leren en een brede blik hebben. Zelf vind ik 'wakkere openheid' een mooie term."

"Het is van belang daar vanaf het begin helder over te zijn", zegt van der Sluis. "Wanneer je als ondernemer duidelijk zegt dat je ontwikkeling belangrijk vindt, dan kun je mensen daar ook op beoordelen."

Geef de regie aan de werknemer

Maak duidelijk hoe de arbeidsrelatie in elkaar steekt. Jij bent er als werkgever om de werknemer werk te bieden. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor zijn houdbaarheid op de arbeidsmarkt.

Van der Sluis: "Ik zie dat veel organisaties nog in de verzorgende 'nanny-stand' staan, maar dan zullen werknemers weinig initiatief nemen om zelf te gaan leren."

Het kan natuurlijk ook dat je het als ondernemer prettig vindt om een meer verzorgende houding richting de werknemer te hebben. "Dat kan, maar soort zoekt soort. Dan trek je dus als werkgever mensen aan die het fijn vinden dat er voor hen gezorgd wordt. Dat doet wel iets met de arbeidsrelatie."

Geef tijd voor ontwikkeling

"Tijd en geld zijn de koning en koningin van het werk", zegt Van der Sluis. "Maar een financiële stimulans is tegenwoordig niet meer genoeg om werknemers te stimuleren."

"Geld is niet meer schaars, tijd des te meer." Het plan van de SER heeft volgens Van der Sluis een mooie signaalfunctie - "leren kost geld" - maar tijd is essentiëler bij het stimuleren van ontwikkeling. "Spreek wel duidelijk af wat je wil dat de werknemers met die tijd doen."

Denk ruim over scholing en ontwikkeling

Betekenen die duidelijke afspraken dat werknemers de vrijgekomen tijd in de schoolbanken moeten doorbrengen? Juist niet, vindt Van der Sluis.

"Scholing is eigenlijk een te beperkt begrip. Om anno 2017 te leren, hoef je heus geen cursus boekhouden te volgen. Misschien leer je wel meer van backpacken in Australië. Ik lees veel biografieën, en het valt me op dat alle grote denkers en sleutelfiguren in de geschiedenis veel gereisd hebben. Onze blik verbreden, dat is het soort leren dat we nu nodig hebben."

Geef zelf het goede voorbeeld

Als ondernemer ben je het rolmodel van de organisatie. Als je als ondernemer zelf laat zien dat je continu bezig bent met nieuwe dingen ontdekken, zullen de werknemers daar zelf ook eerder toe gestimuleerd worden.

Dat kan volgens Van der Sluis al in heel kleine dingen zitten. "Als ik grote bedrijven bezoek, zie ik altijd Het Financieele Dagblad bij de receptie liggen. Leg daar eens een andere krant neer, of hang een ander schilderij op. Laat zien dat je een open, ontwikkelbare cultuur hebt. Als ondernemer ben je verantwoordelijk om daarin de norm te stellen."