Werkgevers zien ruimte voor investeringen

Ondernemers vinden het goed dat een nieuw kabinet nog meer begrotingsruimte heeft, vooral dankzij meevallende belastingontvangsten van bedrijven en burgers.

Dat geld moet worden benut voor investeringen, zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Zij wijzen er vrijdag in een reactie op de jongste CPB-ramingen op dat het bedrijfsleven tijdens de financiële en economische crisis flinke lastenverzwaringen voor de kiezen heeft gekregen. ''Compensatie is daarom op zijn plaats'', vinden zij.

Uit de CPB-ramingen blijkt dat de economie de komende jaren blijft groeien. Ook het overschot op de rijksbegroting neemt verder toe.

Lees meer over:

Lokaal adverteren op NU.nl

Tip de redactie