Ondernemers vinden het goed dat een nieuw kabinet nog meer begrotingsruimte heeft, vooral dankzij meevallende belastingontvangsten van bedrijven en burgers.

Dat geld moet worden benut voor investeringen, zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Zij wijzen er vrijdag in een reactie op de jongste CPB-ramingen op dat het bedrijfsleven tijdens de financiële en economische crisis flinke lastenverzwaringen voor de kiezen heeft gekregen. ''Compensatie is daarom op zijn plaats'', vinden zij.

Uit de CPB-ramingen blijkt dat de economie de komende jaren blijft groeien. Ook het overschot op de rijksbegroting neemt verder toe.