Het Havenbedrijf Rotterdam wil samen met Gasunie, Eneco en de provincie Zuid-Holland en Warmtebedrijf Rotterdam honderden miljoenen investeren in een openbaar warmtenet. 

Dat hebben deze partijen donderdag bekendgemaakt. Via dit net van pijpleidingen kunnen bedrijven warm water leveren en afnemen.

Net als bij het elektriciteitsnetwerk komt er een onafhankelijk netwerkbeheerder, licht topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam toe.

De Warmtealliantie, zoals de samenwerking heet, doet nu onderzoek naar alle geschikte warmtebronnen en warmteafnemers in Zuid-Holland. Nog voor de zomer moet de precieze investering duidelijk zijn die de bedrijven gaan doen.

Met name de Rotterdamse haven levert veel restwarmte die bijvoorbeeld gebruikt kan worden in de de glastuinbouw of voor het verwarmen van huishoudens. Met de warmte van alleen de haven kunnen op jaarbasis 500.000 huizen verwarmd worden.

Vliegwiel

Volgens gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland kost de aanleg van een warmtenet in Zuid-Holland 4 tot 5 miljard euro. Een belangrijk deel wordt door de deelnemende partijen gefinancieerd, de overige gelden verwacht Weber aan te trekken via externe financiers en bijvoorbeeld de Europese investeringsbank. ''De Warmtealliantie wil het vliegwiel zijn. Daarom willen wij de hoofdinfrastructuur van zo'n warmtenet aanleggen en betalen."

Er wordt al jaren gesproken over het gebruik van restwarmte in Zuid-Holland. Tot op heden waren het vooral losse initiatieven waarbij gewerkt werd met restwarmte.