De prijs van commercieel vastgoed stijgt, maar de daling die in 2008 is ingezet, is nog lang niet goedgemaakt.

Alleen bedrijfsruimten overstijgen het prijsniveau van het jaar 2000, kantoren en winkelruimten zitten daar nog onder, zo blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en NVM Business.

De ontwikkeling staat "in schril contrast tot de gemiddelde prijs op de koopwoningmarkt die zich inmiddels op een bijna historisch hoog niveau bevindt", aldus de ASRE.

Volgens de onderzoekers blijft de prijs van kantoren en winkels achter doordat de opname binnen die sectoren nauwelijks aantrekt. Door faillissementen in de detailhandel neemt de winkelleegstand nog altijd toe. De kantorenleegstand neemt weliswaar iets af, maar is nog altijd hoog.

In 2016 zijn de prijzen van commercieel vastgoed wel gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is vooral te danken aan de eerste helft van het jaar, in de tweede helft kwam de prijsstijging van winkels en bedrijfsruimten tot stilstand.

De prijsstijgingen zijn vooral toe te schrijven aan beleggers, die commercieel vastgoed aantrekkelijk vinden vanwege het grote beschikbare beleggingsvermogen in combinatie met de lage rente.