De tweedeling op de winkelmarkt tussen grote en kleine steden is in 2016 toegenomen. In de grotere steden stijgt de vraag naar winkelpanden terwijl het aanbod afneemt.

In middelgrote en vooral kleine steden is een tegengestelde beweging te zien, zo merkt NVM Business donderdag op.

Het aanbod van winkelruimte daalde vorig jaar met 2,8 procent, maar die daling vond vooral plaats in grote steden. Zo zagen de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners het aanbod in 2016 met 9 procent afnemen, terwijl in de rest van Nederland het aanbod met 0,25 procent steeg.

Gemeenten tot vijftigduizend inwoners zagen het aanbod aan winkelpanden juist stijgen met 8 procent. In middelgrote gemeenten was een gemengd beeld te zien. In gemeenten met twintigduizend tot vijftigduizend inwoners daalde het aanbod met 4 procent. In gemeenten met vijftigduizend tot zeventigduizend inwoners steeg het aanbod met 4 procent.

Structurele leegstand 

Ondanks dat het winkelaanbod in Nederland in 2016 daalde, nam de structurele leegstand verder toe. Het aandeel van het winkelaanbod dat langer dan drie jaar te huur of te koop stond steeg in 2016 van 15,7 procent naar 16,2 procent. In de grote steden was het structureel aanbod aanmerkelijk lager (12 procent) en bovendien steeg het hier minder hard.

"De oplopende (structurele) leegstand dwingt de middelgrote en kleine steden tot het maken van fundamentele keuzes voor het winkelgebied en het afstoten van ongewenste stukken", stelt NVM in een persbericht.

"Ook rust op deze steden de opdracht om tot een transformatie van het af te stoten winkelgebied te komen. Winkelgebied met grote leegstand jaagt consumenten weg in plaats van dat het ze trekt. Indien deze steden niet in actie komen zal dit de verpaupering van deze centra alleen maar aanjagen."