Ondernemers in een klantgerichte onderneming zijn minder tevreden over de balans tussen werk en privé dan andere entrepreneurs.  

Opdrachten op het laatste moment, onrealistische verwachtingen van de klant en het gevoel die klant te allen tijde tevreden te moeten stellen kunnen de werk-privébalans belemmeren, concludeert bestuurskundige Anne Annink op basis van haar proefschrift.

Annink analyseerde internationale data en interviewde zelfstandige ondernemers zoals tekstschrijvers, architecten, designers en consultants in Nederland, Zweden en Spanje.

Ook maakt het uit of ondernemers noodgedwongen ondernemen of dat ze voor zichzelf beginnen omdat ze meer kansen zien. Entrepreneurs die ondernemer zijn geworden omdat ze niet anders kunnen, zijn minder tevreden met de werk-privébalans.

Gemak 

Wat haar verder opvalt is dat het gemak van het runnen van een onderneming bijdraagt aan de tevredenheid met de werk-privébalans. Ook het terug kunnen vallen op een werkloosheidsuitkering draagt bij aan het welzijn.

De tevredenheid daalt juist in landen die meer gelijkheid tussen man en vrouw nastreven. In deze landen blijken namelijk vrouwelijke en mannelijke ondernemers soms het gevoel te hebben dat ze én een goede ondernemer moeten zijn én kostwinnaar én een goede ouder. Het moeten voldoen aan deze verwachting kan stress veroorzaken, zowel in werk als privé, aldus Annink.

Zij beveelt aan om het verlof en de kinderopvang flexibeler aan te bieden, zodat het gemakkelijker wordt voor ondernemers om werk te combineren met een gezin. Daarnaast is er meer begrip en vertrouwen vanuit overheden nodig. "Het verstrekken van leningen en het aanbieden van onderwijs zijn twee manieren om zelfstandig ondernemers te ondersteunen in tijden van financiële onzekerheid", zegt de onderzoekster.