Een kleine overwinning voor claimorganisatie Claim Participants in de bodemprocedure tegen ABN Amro. Een wrakingsverzoek van Claim Participants is toegewezen.

Volgens de advocaat van de claimorganisatie was de rechtbank "niet onpartijdig". Gevolg is dat er nu een nieuwe zitting komt, waarbij de partijen opnieuw kunnen pleiten.

Claim Participants eist geld namens ondernemers met rentederivaten die buiten het afgesproken herstelkader vallen dat eerder met de banken is afgesproken. De schade zou vele malen groter zijn dan de maximale vergoeding. Volgens de claimorganisatie gaat het om individuele schade van minimaal 200.000 euro.

Vorig jaar gingen banken akkoord met een compensatieregeling voor mkb-ondernemers met rentederivaten. Bedrijven die sinds 2005 ongeschikte rentederivaten kochten van de banken komen met de nieuwe afspraken makkelijker in aanmerking voor compensatie.