Winkeliers in de Benelux kunnen de komende jaren tienduizenden banen creëren als de verschillende nationale regels verder worden gelijkgetrokken.

Het aanbod kan dan ook groter worden, de omzet hoger en de prijzen voor consumenten scherper. Dat staat in een nieuwe studie, waarover Detailhandel Nederland erg enthousiast is.

In België, Nederland en Luxemburg zijn veel zaken nu uiteenlopend geregeld en dat zou winkels ervan weerhouden om ook filialen of een webshop in buurlanden te beginnen.

Volgens onderzoek van de Gentse Vlerick Business School, in opdracht van de overheden van de drie landen, zou het maken van betere afspraken tegen 2025 circa 95.000 banen, 36.000 nieuwe bedrijven en 23 miljard euro extra omzet kunnen opleveren.

Detailhandel Nederland is erg blij met het rapport. ''De studie presenteert maatregelen die moeten leiden tot één gezamenlijke detailhandelsmarkt. Daarmee wordt het voor winkeliers makkelijker om grensoverschrijdend te handelen en voor consumenten eenvoudiger om te kopen over de grens.''

Verschillen

Vooral retailers die actief zijn in de grensregio's hebben nu vaak last van alle verschillen in de regels. ''Denk aan verschillen in btw-tarieven of verschillende statiegeldsystemen'', verklaart Margriet Keijzer, secretaris Europa bij de brancheorganisatie.

Het is de Benelux toegestaan om afspraken te maken die verder gaan dan de afspraken op Europees niveau, en daar wil de detailhandel graag gebruik van maken. Volgens de branche duurt besluitvorming op Europees niveau vaak erg lang. In regionaal verband is het veel eenvoudiger en sneller om zaken op elkaar af te stemmen.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het in 2015 opgestelde 'Actieplan voor banen en groei'. Maandag worden de conclusies van de studie gepresenteerd aan de ministers van Economische Zaken van de drie Benelux-landen.