Het zelfstandig midden- en kleinbedrijf (mkb) levert met name een bijdrage aan de handel als toeleverancier voor Nederlandse exporteurs. De rol van eindleverancier, ofwel exporteur, is veelal weggelegd voor het grootbedrijf.

Dat meldt het CBS op basis van onderzoek naar structuurgegevens over de rol van het zelfstandig mkb binnen de handel.

Bijna de helft van de inkomsten uit de Nederlandse export wordt gerealiseerd door het zelfstandig mkb. In 2012, het jaar dat werd onderzocht, droeg het zelfstandig mkb 73 miljard euro bij aan de Nederlandse exportverdiensten. Dat komt neer op 46 procent van het totaal.

Het grootbedrijf verdiende in het onderzochte jaar 86 miljard euro met de export van goederen en diensten, ofwel 54 procent van het totaal.

In 2015 werd in Nederland 214 miljard euro verdiend aan de export. In dat jaar telde Nederland 1,6 miljoen bedrijven, waarvan zo'n 99 procent tot het mkb behoorde. Van die bedrijven verdiende een kleine 6 procent geld door zelf goederen en/of diensten te exporteren.