Op verzoek van de Nederlandse provincies voert BIJ12-Faunafonds een landelijke proef uit met lasers die worden ingezet om ganzen te verjagen. De nieuwe techniek werd ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Bird Control Group. 

Ganzen veroorzaken veel schade aan landbouwgewassen doordat ze de planten kaalvreten. Volgens het Faunafonds is er alleen al in de eerste helft van 2016 voor 16,3 miljoen euro aan schade gemeld. 

De provincies keren als laatste redmiddel een schadevergoeding uit aan de getroffen agrariërs. "In het provinciale beleid staat het voorkomen van de schade echter voorop", zegt het fonds.

Ondernemer Steinar Henskes startte in 2012 zijn bedrijf Bird Control Group, dat door middel van lasers vogels op een diervriendelijke manier uit de buurt van vliegtuigen en gewassen houdt. Henskes kreeg internationale erkenning voor zijn bedrijf.

Het bedrijf is inmiddels in tientallen landen actief. Onder meer London Airport en Schiphol maken gebruik van de technologie. 

Lichaamsgewicht

Tijdens de proef wordt onder meer onderzoek gedaan naar de effecten van lasers op de ganzen, ten opzichte van technieken zoals knalapparaten, vliegers en de klassieke vogelverschrikker.

"Vogels eten iedere dag hun lichaamsgewicht aan voedsel en brengen schade toe aan gewassen. Wereldwijd kost dit probleem miljarden euro’s aan schade per jaar", zegt Bird Control Group. "Boeren doen daarom alles om de vogels weg te houden van hun gewassen."

Diervriendelijk

Het bedrijf zegt een diervriendelijke manier te hebben ontwikkeld om de beesten permanent op afstand te houden. "Het Wereld Natuur Fonds erkent onze lasertechnologie als effectief en diervriendelijk."

Het Faunafonds wil aan het einde van 2017 de resultaten van de proef bekend maken. Henskes ziet de samenwerking als belangrijke stap richting landelijke inzet van zijn oplossing. 

"De proef is het resultaat van een eerdere motie van Kamerleden Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) en Fatma Koser Kaya (D66)", zegt de ondernemer. "Samenwerking is essentieel om tot een duurzame oplossing te komen."