De werkgelegenheid in de bouwsector gaat dit en komend jaar met 34.000 arbeidsjaren groeien. Waar vorig jaar nog vooral flexibele krachten werden aangenomen, wordt voor de komende jaren verwacht dat de verdeling tussen werknemers en zelfstandigen meer in evenwicht zal zijn.

Vorig jaar nam de werkgelegenheid met 10.000 voltijdsbanen toe, schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) donderdag in een bericht. Voor de periode tussen 2019 en 2022 groeit de werkgelegenheid naar verwachting met nog eens 23.000 arbeidsjaren.

In 2016 maakte de bouw een hoge groei door. Het productievolume steeg met 7 procent, omgerekend een stijging van 4 miljard euro.

Die groei was vooral te danken aan de woningbouw. In de afgelopen twee jaar stegen de investeringen in de woningbouw met 50 procent.

Vooruitzichten 

Ook voor de komende jaren zijn de vooruitzichten gunstig. Het EIB voorspelt groeicijfers van 8 en 6 procent voor respectievelijk 2017 en 2018. Het zwaartepunt komt bij de nieuwbouw te liggen.

De utiliteitsbouw en de grond-, water- en wegenbouw trekken ook aan, vooral in 2018. Bij de utiliteitsbouw is het de nieuwbouw die profiteert van economische groei, afnemende leegstand en de lage rente. Bij de grond-, water- en wegenbouw is na 2017 sprake van toenemende budgetten bij de overheden, na eerdere bezuinigingen.