Om hun producten te kunnen verkopen binnen de Europese Unie moeten fabrikanten veel consumentenproducten voorzien van een CE-merk.

Het systeem is niet waterdicht, oordeelt de Algemene Rekenkamer donderdag. Elk jaar worden honderden producten uit de handel genomen ondanks het veiligheidsmerk.

"De fabrikant brengt het zelf aan op zijn product en verklaart daarmee dat het is gemaakt conform de Europese eisen voor onder meer veiligheid en gezondheid", zegt de Algemene Rekenkamer.

Mede daarom kan de consument er niet "zonder meer" van uitgaan dat een product met het CE-merk veilig, gezond en milieuvriendelijk is. Zes vragen en antwoorden over het CE-label.

Wat is een CE-merk?

CE staat letterlijk voor Conformité Européenne en betekent 'in overeenstemming met Europese regelgeving'. Een CE-markering toont aan dat een product voldoet aan Europese eisen op het gebied van onder meer veiligheid, gezondheid en het milieu. "Een product met CE-markering is daarmee niet per definitie ook een kwalitatief goed product of een product met een lange levensduur", waarschuwt de Algemene Rekenkamer. Het CE-label is terug te vinden op producten zoals speelgoed, contactlenzen en telefoons. De wetgeving rondom het label omvat niet alleen verplichtingen voor fabrikanten, maar bijvoorbeeld ook voor importeurs en distributeurs.

Voor welke producten geldt het veiligheidsmerk?

Het CE-merk is verplicht voor verschillende productgroepen. Welke producten dat zijn en aan welke eisen ze moeten voldoen, is wettelijk geregeld. De Europese Commissie geeft een overzicht van productgroepen die onder CE-markering vallen. Het gaat vaak om nieuwe producten en geïmporteerde goederen. Voor deze producten geldt dat ze niet zonder label verhandeld mogen worden op de Europese markt. Andersom geldt dat een CE-markering niet mag worden gebruikt op producten waarvoor dit niet wettelijk verplicht is.

In welke landen word het CE-merk gebruikt?

Producten met CE-markering mogen vrij verhandeld worden in 33 landen. Het gaat om alle landen binnen de Europese Unie evenals Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Het label staat ook op goederen die in Zwitserland en Turkije worden verkocht.

Wat moeten ondernemers doen voor een dergelijk veiligheidsmerk?

Fabrikanten moeten eerst vaststellen of hun product een label nodig heeft. In veel gevallen kunnen ze daarna zelf onderzoeken of een product voldoet aan de Europese eisen. Voor meer complexe producten, zoals medische hulpmiddelen of liften, geldt dat fabrikanten een onafhankelijke partij moeten inschakelen om te beoordelen of hun producten en processen voldoen aan de regels. Deze zogenoemde conformiteitsbeoordelingsinstanties moeten door de EU-lidstaten worden aangemeld bij de Europese Commissie en worden aangeduid als 'aangemelde instanties'.

Wie controleert het veiligheidsmerk?

De lidstaten van de EU moeten zelf het toezicht op het CE-merk organiseren. In Nederland liggen die taken bij verschillende instanties, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) of de Inspectie SZW. Een overzicht van de instanties is te vinden op de website van RVO.

Wat gebeurt er als mijn product niet voldoet aan de eisen?

Als een product waarvoor het CE-merk verplicht is niet aan de eisen voldoet, dan mag het geen label krijgen en zodoende niet worden verhandeld in de EU. Krijgt een product ten onrechte een CE-merk, dan kan de toezichthoudende instantie eisen dat de fabrikant het product van de markt haalt en aanpast. In ernstige gevallen behoort strafvervolging tot de mogelijkheden, zegt RVO.