Het aantal ondernemingen in Nederland is het afgelopen jaar met 3 procent gegroeid. Daarmee werd een recordaantal van 1.832.812 ondernemingen bereikt.

Dat blijkt maandag uit het Jaaroverzicht ondernemend Nederland 2016 van de Kamer van Koophandel (KvK). Het aantal fulltime zzp’ers nam in 2016 met 4 procent toe tot een totaalaantal van 882.694 zelfstandigen. Het aantal parttime zzp’ers groeide met 5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De stijging van het aantal ondernemingen is mede te danken aan een recordaantal van 192.672 starters. Ook waren er minder opheffingen dan in de afgelopen vijf jaar. Het aantal beginnende fulltime zzp’ers daalde licht, maar dat werd gecompenseerd door een flinke toename van het aantal parttime starters.

De KvK vermoedt dat meer mensen een parttime onderneming startten omdat ze ondernemen graag met andere activiteiten combineren. Daarbij kan gedacht worden aan een parttime baan, vrijwilligerswerk of huishoudelijk werk.

Toename aantal vrouwen

Opvallend is de toename van het aantal vrouwen dat een onderneming begint. Dat percentage steeg van 32 procent in 2010 naar 36 procent in 2016. In 2016 zijn er voor het eerst meer vrouwen (52 procent) dan mannen geregistreerd als parttime startend ondernemer. In 2015 waren mannen met 51 procent nog net in de meerderheid.

De gemiddelde leeftijd van de ondernemer steeg licht. In 2011 was dat nog 44 jaar, in 2016 zijn ondernemers gemiddeld 46 jaar oud.

Industrie

Het aantal starters en stoppers verschilt sterk per sector. Het aantal ondernemingen in de industrie nam in 2016 met 20 procent toe. In de logistiek groeide het aantal met 7 procent. Belangrijkste oorzaak voor die toename is veranderde wetgeving, waardoor meer taxibedrijven zich inschrijven bij de KvK.

Het aantal bedrijven in de land- en tuinbouw daalde met 15 procent. Die daling is volgens de KvK al langer gaande, omdat het vaak moeilijk is om opvolgers te vinden in de sector.

Overlevingskans

Vijf jaar na oprichting bestaat ongeveer 60 procent van de bedrijven nog. Ook hier zijn sterke verschillen zichtbaar per sector. Voor financiële instellingen geldt dat 75 procent van de ondernemingen vijf jaar na oprichting nog bestaat. De overlevingskansen van ondernemingen in de detailhandel zijn het kleinst. Daar houdt slechts 46 procent het langer dan vijf jaar vol.

In 2015 gingen 4.065 hoofdvestigingen failliet. Dat is 16 procent minder dan in 2015. Wel waren er meer nevenvestigingen betrokken bij de faillissementen: 1.735 tegenover 1.061 een jaar eerder. De belangrijkste reden van het grote aantal nevenvestigingen dat bij een faillissement betrokken was, is het faillissement van veel detailhandelsketens.