NUzakelijk vraagt wekelijks een ondernemer die onderdeel van het nieuws is, wat dat nieuws voor hem of haar in de praktijk betekent.

Deze week spreken we Sjaak Deckers, CEO van G-Therapeutics. Het bedrijf, actief in medische technologie, voerde vorige week de lijst van grootste financieringsrondes van startups in Nederland aan.   

G-Therapeutics wist in april 36 miljoen euro aan financiering op te halen, 10 miljoen daarvan betrof een innovatiekrediet van de overheid, 26 miljoen kwam van private investeerders.

"Medtech bedrijven hebben veel geld en tijd nodig om de markt te kunnen betreden", zegt Deckers. "Zeker wanneer ze, zoals wij, een volledig nieuwe techniek introduceren. We denken 40 tot 50 miljoen euro nodig te hebben om dat te kunnen doen."

Welke techniek introduceren jullie?

"We ontwikkelen een nieuwe therapie gericht op functioneel herstel van patiënten met een dwarslaesie - een beschadiging van het ruggenmerg die vaak leidt tot gehele of gedeeltelijke verlamming. Daarbij richten we ons in eerste instantie op mensen met een zogenoemde incomplete lage dwarslaesie. Bij deze patiënten is alleen het onderlichaam verlamd. Een deel van de zenuwfuncties richting de benen is nog intact. Wereldwijd komen er elk jaar bijna een half miljoen nieuwe patiënten met een complete of incomplete dwarslaesie bij, door bijvoorbeeld verkeersongevallen of sportincidenten. Steeds vaker betreft het ook ouderen die zijn gevallen.

Onze oplossing bestaat uit een implanteerbaar neurostimulatiesysteem, een soort pacemaker die in de buikholte wordt geplaatst met een sonde naar de rug. Techniek kan de specifieke gebieden in het ruggenmerg die verantwoordelijk zijn voor de loopfuncties elektrisch stimuleren. Wij weten precies welke zenuwen we moeten aansturen op welk moment om een loopprikkel te kunnen geven. Daarmee krijgen patiënten die revalideren letterlijk een duwtje in de rug. Het systeem werkt real time en omvat sensoren voor in de schoenen en software die zowel de arts als de patiënt helpen om inzicht te krijgen in de functies van de zenuwen.

Een andere zeer belangrijke component van onze oplossing is een intensief revalidatietraject van een aantal maanden, waarbinnen patiënten getraind worden. Uit wetenschappelijk onderzoek van onze medeoprichter en hoogleraar Grégoire Courtine blijkt dat intensieve training er in veel gevallen toe leidt dat er nieuwe zenuwverbindingen worden aangelegd in het lichaam die de kapotte functies als het ware overnemen. Zodanig dat de hersenen weer meer controle krijgen over de benen."

Hoe lang is de weg naar de markt?

"Courtine doet al vijftien jaar onderzoek naar het fenomeen aan de Technische Universiteit van Lausanne in Zwitserland. Het bedrijf G-Therapeutics werd in 2014 opgericht in Zwitserland. De Nederlandse bv in Eindhoven volgde in 2015. Een product maken uit wetenschappelijk onderzoek is kostbaar en tijdrovend, het vergt focus. Ons (klinisch) onderzoek vindt daarom plaats in Lausanne, waar zo'n zeven medewerkers actief zijn. Ik ben verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het naar de markt brengen van het product, en dat gebeurt in Eindhoven.

Naast Zwitserland is Nederland een fantastisch land voor medische innovatie. We hebben de juiste kennis in huis, een van de beste zorgsystemen in de wereld, toegang tot subsidies en de loonkosten liggen hier een stuk lager dan in Zwitserland. Ons team bestaat uit een mooie mix van wetenschappers en ondernemers. Ik heb eerder een medtech bedrijf gerund, Sapiens. Dat werd in 2014 voor 155 miljoen euro verkocht aan het Amerikaanse Medtronic. Ik ken de wereld van medische innovatie daarom goed. Het systeem dat in Nederland staat is goed, al zijn er bedreigingen. De regels voor subsidies worden steeds strenger in de EU. Zonde, want bedrijven uit de hele wereld komen hier om hun R&D te doen.

We zijn nog zeker drie jaar bezig met de ontwikkeling van onze oplossing. Daarna volgen minimaal nog twee jaren voor klinisch onderzoek, want de regels voor het op de markt brengen van medische toepassingen zijn streng. Het product moet doen wat het belooft. We werken nu met zo'n twintig man personeel en moeten de komende periode groeien naar meer dan dertig. Ook maken we gebruik van verschillende toeleveranciers en investeren we veel in onderzoek en patenten. De vuistregel is dat hier zeker 50 miljoen euro voor nodig is, zonder dat er een cent binnenkomt. Al met al zitten we nu al op zo'n 40 miljoen euro, maar ik ben druk bezig om meer geld op te halen, vooral voor klinische studies en verder onderzoek."

Het zijn flinke bedragen. Hoe krijg je investeerders aan boord?

"Er zijn gelukkig investeerders die zich specifiek richten op medische innovatie. Ze weten dat je hier een lange adem voor nodig hebt. Desondanks is het voor hen interessant, omdat ze ook weten dat met nieuwe medische technieken serieuze waarde kan worden gecreëerd. Globaal zijn er drie factoren die van belang zijn bij het aantrekken van investeerders. Ten eerste moet er een behoefte zijn in de markt, er moet een probleem zijn. Bij ons is de behoefte duidelijk: er zijn veel patiënten met een dwarslaesie en op dit moment is er geen oplossing. Het gaat daarbij niet om een verkoudheid, maar om een ernstige aandoening. Dat zorgt er over het algemeen voor dat de markt er meer geld voor over heeft.

Een tweede factor is de vraag of het bedrijf een veelbelovende nieuwe techniek op de markt brengt. Ons bedrijf stoelt op jaren van hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Courtine publiceerde zijn resultaten onder meer in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Die resultaten zijn bovendien beschermd met een flink aantal patenten. Daarmee kan niemand ons de komende twintig jaar nadoen en kunnen we de oplossingen verder uitbreiden.

De derde component die belangrijk is voor investeerder is het team. Vertrouw ik deze mensen mijn geld toe? Ervaring is daarbij een cruciale factor, zeker in ons geval. Ons team heeft een behoorlijk trackrecord op het gebied van medisch onderzoek en innovatie. Er is zowel ervaring op het gebied van klinische studies als kennis over de markt. De ervaring die ik heb vanuit mijn vorige bedrijf helpt hierbij uiteraard ook. Drie van de vier investeerders die geld staken in Sapiens, deden dat ook bij G-Therapeutics.

Realiseer je hierbij ook dat het in totaal snel een jaar duurt voordat de financiering rond is en dat je dit verhaal ook goed op papier moet hebben staan in een businessplan. De financiële details moeten kloppen. In ons geval konden we daarbij ook snel resultaten laten zien, omdat de eerste testen van ons product op mensen al gedaan worden. Dat schept vertrouwen bij investeerders."

Wat is jullie stip op de horizon en hoe gaan jullie waarde creëren?

"Er wordt op dit moment een kleine haalbaarheidsstudie gedaan met acht patiënten in Zwitserland. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit, ze bevestigen de theorie. Die theorie is overigens al veel verder dan de praktijk. Er wordt ook al gewerkt aan oplossingen voor mensen met een volledige dwarslaesie. Er zijn testen gedaan op een aap die dankzij elektroden die in de hersenen zijn geplaatst weer kan lopen. Een draadloze verbinding herstelt hierbij het verbroken contact tussen de hersenen en de zenuwen.

Dat is natuurlijk ongelofelijk, maar als ondernemer zeg ik: first things first. We gaan testen en ontwikkelen en dan naar de markt om geld te verdienen. Er zijn een aantal wegen die we kunnen bewandelen voor die marktintroductie. We kunnen meer geld ophalen bij investeerders, we kunnen naar de beurs of we kunnen onze techniek verkopen aan de grote farmareuzen zoals Johnson & Johnson of Boston Scientific. De trend is dat dit soort bedrijven de veelbelovende startups voor grote sommen opkopen. Zij hebben de distributienetwerken om bedrijven zoals de onze groot te maken. Het is voor ons zeker een stip aan de horizon. Maar meer dan dat, willen we het eerste bedrijf worden dat een oplossing heeft voor mensen met een dwarslaesie."

Lees ook andere interviews in de rubriek