Boeren hebben in 2016 meer schadevergoeding gekregen voor de schade die werd aangericht door ganzen.

Dat meldt NRC.Next op basis van cijfers van het Faunafonds. In de eerste zes maanden van vorig jaar werd voor 16,3 miljoen euro schade aangericht. Vier jaar eerder was dat nog 9,2 miljoen euro.

Het Faunafonds vergoedt namens de overheid schade die beschermde inheemse diersoorten aanrichten.

Het merendeel van de schade werd veroorzaakt door de grauwe gans (6,5 miljoen euro). Ook de brandgans (4,7 miljoen euro) en de kolgans (3,9 miljoen euro) richtten veel schade aan. Het gras dat de ganzen eten van de weilanden is bedoeld voor vee.

Slechts 700.000 euro schade werd veroorzaakt door andere dieren, zoals de smient, de mees en de bever.