Afspraken tussen een leverancier en een verkoper zijn normale onderdelen van het zakendoen, maar soms gaan afspraken te ver voor de mededingingsautoriteit. Leiden de afspraken tot hogere prijzen of minder keuze voor de consument, dan grijpt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in.

Woensdag kreeg Thuisbezorgd te horen dat de ACM geen verder onderzoek gaat doen naar de gelijkeprijsgarantie die de bezorgsite afdwingt bij aangesloten restaurants.

De leveranciers moeten op de eigen site dezelfde prijs hanteren als op de site van de ACM. De ACM kreeg een klacht hierover, maar oordeelde dat er nog genoeg voor de consumenten te kiezen valt.

NUzakelijk zet op een rij wat jij moet weten over zogeheten 'verticale afspraken'.

Wat zijn verticale afspraken?

Het gaat bijvoorbeeld om afspraken voor distributie of leveringen, maar ook een franchiseovereenkomst is een verticale afspraak. In zo’n overeenkomst kunnen bijvoorbeeld afspraken over de prijzen of werkgebieden staan.

Waar kijkt de ACM naar?

In principe zegt de toezichthouder te kijken naar afspraken die per saldo negatief uitpakken voor de consumenten. De ACM zegt daarbij prioriteit te geven aan afspraken die Ondernemers moeten zelf ervoor zorgen dat een overeenkomst niet nadelig uitpakt voor consumenten.

De mededingingsautoriteit maakt een inschatting van de schade voor consumenten, maar neemt ook andere zaken mee. Zo wordt gekeken naar overeenkomsten waarmee de wettelijke norm opgehelderd kan worden. Ook wordt prioriteit gegeven aan de afspraken tussen bedrijven waarbij de ACM “doeltreffend en doelmatig kan optreden”.

De Groepsvrijstelling

Voor bepaalde afspraken is meteen duidelijk dat ze niet onder het kartelverbod vallen. Zo moet het marktaandeel van alle betrokken partijen lager zijn dan 30 procent, als tenminste niet één van de hardcore restricties in de overeenkomst staat.

Zo mag een leverancier onder andere niet van een afnemer eisen dat er een vaste prijs of minimumprijs wordt gerekend. Verder moet een afnemer de mogelijkheid hebben om ergens anders in te kopen. Voor online verkoop geldt onder andere dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd zoals bijvoorbeeld een verplicht hogere prijs.

Lees hier voor meer informatie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:102:0001:0007:NL:PDF

Hoe weet je of je iets verkeerd doet?

De ACM stelt als voorbeeld een aantal hypothetische vragen om te onderzoeken of de toezichthouder onderzoek zou gaan doen naar afspraken.

Zo moeten ondernemers zich afvragen of er minder concurrentie ontstaat na de overeenkomst. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er minder producten op de markt komen of klanten minder te kiezen hebben doordat het moeilijker wordt om van aanbieder over te wisselen.  

Bekijk ook deze informatiekaart van de ACM