De Nederlandse Vissersbond en visondernemers zijn tevreden over de ruimere visquota die deze week werden vastgesteld voor onder meer tong, tarbot, kabeljauw en makreel.

"Het bevestigt wat wij al zagen: er zwemt genoeg vis in de Noordzee", zegt visondernemer Johan Baaij. "Op de wal worden soms dingen besloten die niet aansluiten bij wat we zien op zee. Er zijn te veel regels en sommige zijn onlogisch."

De visquota voor Nederlandse vissers op de Noordzee werden afgelopen woensdag aangepast. Elk jaar wordt het beleid op Europees niveau bepaald om overbevissing te voorkomen en op een duurzame manier te blijven vissen. "Veel quota waren tot dusverre te beperkt", zegt de Vissersbond.

Toch zijn de quota op zich een goed instrument, vinden zowel Baaij als collega-ondernemer en visser Hans Tanis. "Je wilt ook niet dat iedereen op alle vissen duikt", zegt Tanis. Volgens Baaij heeft de Nederlandse overheid zich de laatste jaren op een goede manier sterk gemaakt voor gelijke internationale regels.

"Gezien de politieke uitdagingen van een akkoord met alle lidstaten van de EU zijn de nieuwe quota realistisch", beaamt Martin Kuiter van de Nederlandse Vissersbond. "Het resultaat is voor de meeste vissers goed en dat maakt ons blij."

De zee leegvissen is immers geen optie, weten ook de vissers. "De sector heeft ten onrechte een negatief imago", zegt Baaij. "De publieke opinie over overbevissing is vaak niet gebaseerd op feiten. Vissers hebben alleen helaas niet altijd de middelen om die mening te weerleggen."

Seizoenen

De ondernemer, de vijfde generatie van vissers in zijn familie, vist net als zijn vader en grootvader "met de seizoenen mee". Op een zogenoemde eurokotter nabij Scheveningen wordt momenteel tong gevangen. In de zomer is dat bijvoorbeeld schol.

Volgens Baaij wordt er veel samengewerkt met onderzoeksinstellingen om de kwaliteit en kwantiteit van de vis in de gaten te houden. "Vissers zijn de beste rentmeesters van de zee. Je wil je eigen product niet verkwanselen, we gaan niet voor meer, meer, meer."

Volgens de visser heerst er bij het grote publiek het beeld dat de visserij moet worden gedwongen om te verduurzamen. "Wij zijn al sinds de jaren negentig bezig met innovatie", zeg hij. "We maken het alleen niet zichtbaar genoeg en dat is een probleem."

Innovatie

In Stellendam werd vorig jaar een heus innovatiecentrum voor de visserij geopend. Hier wordt bijvoorbeeld gewerkt aan duurzamere netten, schonere schepen en nieuwe technieken, zoals pulsvissen.

"Kleine stroomschokjes zorgen ervoor dat we de grotere vissen kunnen vangen en dat de kleine visjes zoveel mogelijk in zee kunnen blijven", vertelt Baaij. Hij noemt het een veelbelovende techniek ondanks de conservatieve houding van sommigen in de sector.

Innovatie wordt temeer belangrijk nu het aantal regels voor visserij toenemen. "Er komen alleen maar regels bij en dat zijn meestal zaken waar de visser heel anders over denkt", zegt de Vissersbond. "Het maakt ons werk er niet makkelijker op", zegt ook Baaij.

Overboord gooien

Een belangrijk voorbeeld is de zogenoemde aanlandplicht die begin dit jaar van kracht werd en vissers verplicht stelt om ongewenste bijvangst mee aan wal te nemen. "We mogen de vissen die we niet willen niet meer overboord gooien", aldus Baaij.

Vissers kwamen eerder dit jaar al in opstand tegen de maatregel. "Wij komen een hoop spartelende jonge visjes tegen op de band die willen we teruggooien, zodat ze kunnen groeien. Nu moeten we alle 'lammetjes' bij wijze van spreken doodslaan."

"De aanlandplicht is een farce en vraagt een enorme inspanning van de overheid die niet kan worden waargemaakt. Het is een papieren maatregel waar je gewoon last van hebt", aldus de Vissersbond.

De Nederlandse vissector heeft het daarbij al lastig genoeg, weten de ondernemers. De Vissersbond telde in 2010 308 kotters met ruim twaalfhonderd bemanningsleden. In 2016 zijn dat er nog ongeveer 208 met elfhonderd opvarenden. "Ik heb veel collega's zien stoppen", zegt Baaij.

Animo

Onder invloed van de hogere omzetten neemt de animo in de sector sinds vorig jaar weer wat toe. Om de sector efficiënt te verduurzamen, is samenwerking van groot belang, vindt de sector.

"Goede regels hebben draagvlak. Geef vissers daarin ook een eigen verantwoordelijkheid door te vragen: 'Hoe zouden jullie het zelf gedaan hebben?'", zegt de Vissersbond.

Baaij vertelt dat een groep vissers zich heeft verenigd in de organisatie Eendracht Maakt Kracht. "We willen een stem geven aan vissers en laten zien hoe het moet", zegt Baaij. De vissers overhandigden al een petitie over de aanlandplicht aan de Tweede Kamer en klaagden over windmolens op zee.

"Een vis houdt van relaxen. Niet van lawaai. Windmolens trillen, dus hoe meer windmolens op zee, hoe minder plek om te vissen", aldus Baaij.