Het ministerie van Economische Zaken heeft een reeks maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er 2,7 miljard euro aan financiering vrijkomt voor mkb-ondernemers. 

NUzakelijk zet een reeks van de maatregelen uit het plan om de financiering te verbeteren op een rij.

Een garantiebudget voor achtergestelde leningen

Voor financiële partijen is het afsluiten van kleine leningen minder interessant door de vaste kosten die toch gemaakt moeten worden. In totaal is hier 500 miljoen euro voor beschikbaar.

Een fonds van de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) verstrekt achtergestelde leningen vanaf minimaal 150.000 euro. In samenwerking met Qredits worden achtergestelde leningen verstrekt tot maximaal 250.000 euro. Voor dit laatste plan is een bedrag van 2 miljoen euro vrijgemaakt.

Het Dutch Venture Initiative, een ‘fund-of Funds

Het Dutch Venture Initiative (DVI) investeert in investeringsfondsen. Met 100 miljoen van het ministerie en 100 miljoen van het European Investment Funds is een nieuw fonds van het DVI opgericht dat in andere fondsen gaat investeren. Dit laatste fonds heeft al in twee andere fondsen geïnvesteerd die samen een investeringscapaciteit hebben van 340 miljoen euro.

De regeling vroegefasefinanciering (vff)

Een regeling voor starters en bestaande mkb-bedrijven om een idee of concept te financieren. RVO voert de regeling uit. Het instrument moet de onzekere en risicovolle fase tussen een idee en de marktintroductie te overbruggen. Sinds 1 januari 2016 is de regeling opengesteld voor innovatieve HBO-starters. Regionale teams  screenen en scouten de ideeën. Een landelijke commissie adviseert welke aanvragen worden toegekend.

Tot en met het derde kwartaal van dit jaar zijn er al 41 aanvragen van starters gehonoreerd voor een bedrag van 11,4 miljoen euro. Verder zijn er nog eens 24 aanvragen van academische starters en starters van het hbo goedgekeurd voor een bedrag van 6 miljoen euro.

Investeren door ‘business angels’

Vanaf het nieuwe jaar wordt een nieuwe maatregel geïntroduceerd. Een co-investeringsfaciliteit voor kleine investeerders en business angels. Dit moet het aantrekkelijk maken voor de business angels om met risicokapitaal te investeren.