Ruim 26 procent van de waarde van de Nederlandse goederenexport in 2015 was afkomstig van het zelfstandige midden- en kleinbedrijf. Het gaat daarbij vooral om goederen die in Nederland geproduceerd zijn.

Dat blijkt dinsdag uit de Internationaliseringsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Niet-zelfstandige mkb-bedrijven waren met 36 procent verantwoordelijk voor een groter deel van de export, maar hierbij ging het vaker om wederuitvoer van goederen die in het buitenland gemaakt zijn. Niet-zelfstandige mkb-bedrijven zijn mkb-bedrijven die onderdeel zijn van een Nederlands concern met meer dan 250 werkzame personen of van een buitenlands bedrijf.

Het zelfstandig mkb exporteerde in 2015 voor ruim 80 miljard euro aan goederen. Bijna drie kwart van die exportgoederen was van Nederlandse makelij. De rest is wederuitvoer.

Het grootbedrijf, bedrijven met meer dan 250 werkzame personen, exporteerde met een aandeel van 38 procent het meest. Het aandeel wederuitvoer lag met 28 procent iets hoger.

Startende exporteurs

Het aantal startende exporteurs in het zelfstandig mkb nam in de afgelopen jaren toe. In 2014 begonnen ruim elfduizend ondernemingen met het structureel exporteren van goederen. Van 2011 tot 2013 waren dit er jaarlijks nog maar vijf- tot zesduizend.

Onder de starters meldden zich vooral kleine exporteurs. Ruim 45 procent exporteerde in 2014 voor niet meer dan 5.000 euro per jaar.

Ook het aantal incidentele exporteurs nam toe. Van 25.000 in 2011 tot 40.000 in 2014. Ook hier gaat het vaak om kleine exporteurs. Ruim 60 procent exporteerde voor minder dan 5.000 euro per jaar.

Onder de groep incidentele exporteurs vallen bedrijven uit sectoren die minder gericht zijn op internationale handel. Een kwart van deze groep behoorde tot de specialistische zakelijke dienstverlening en 10 procent tot de kunstsector.

In 2014 stopten zesduizend zelfstandige mkb’ers met hun exportactiviteiten. Ruim 80 procent van de stoppers was kleine exporteur.