Het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan steeds meer gebruik maken van extra geld. De overheid en particuliere partijen hebben in twee jaar tijd voor circa 2,7 miljard euro aan extra financiering beschikbaar gesteld voor deze groep kleine ondernemers.

Dat blijkt uit de voortgang van het Aanvullend Actieplan mkb-financiering dat minister Kamp van Economische Zaken dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het actieplan werd medio 2014 gelanceerd om mkb'ers te ondersteunen die na de crisis maar moeilijk aan geld konden komen bij de banken.

Kamp zegt dat nu het goed gaat met de economie, het actieplan zich naast het mkb ook richt op nieuwe innovatieve bedrijven die op zoek zijn naar investeringen.

Actieplan 

Volgens het ministerie is niet alleen bankenfinanciering nodig om het mkb te ondersteunen. Daarom is er in het actieplan ook aandacht voor diverse vormen van 'risicokapitaal'.

MKB-Nederland is tevreden over de impact van het actieplan. ''Financiering is sinds de crisis voor veel mkb-ondernemers het grootste probleem'', zegt voorzitter Michaël van Straalen. ''Minister Kamp heeft daar met een breed pakket maatregelen goed en actief op ingespeeld. Daar is veel waardering voor.''