Mensenrechten krijgen steeds vaker een plek op de agenda van besturen van bedrijven.

Ondernemers zouden zich in toenemende mate realiseren dat structurele aandacht voor het onderwerp van essentieel belang is voor het bedrijf, meldt KPMG donderdag .

Het consultancybedrijf voerde een analyse uit onder vertegenwoordigers van bedrijven zoals BP, Citigroup en ABN Amro.

"Het hebben van duidelijke rollen, verantwoordelijkheden en processen stelt de ondernemingen in staat om de risico's die zij lopen te identificeren en beheersen", aldus KPMG. 

Bedrijven kunnen met de juiste processen hun beleid beter vaststellen en daarover communiceren, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Bij het samenstellen van het juiste beleid vinden de meeste bestuurders houvast in de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties, een soort handleiding om inbreuk op rechten te voorkomen.

Risico's

De risico's die bedrijven hierbij lopen verschillen per type organisatie. "Ondernemingen die producten verkopen lopen vooral risico's aan het begin van de productieketen", zegt KPMG.

Hier kunnen zorgen bestaan over onderwerpen zoals kinderarbeid, dwangarbeid en de inzet van migranten. "Zowel bij de belangrijkste toeleveranciers van het bedrijf als leveranciers die verder weg in de keten opereren."

Bedrijven lopen ook vaak risico's op het gebied van privacy en het gebruik van persoonlijke gegevens, want ook daar zijn mensenrechten aan verbonden.

Veel bedrijven vinden het beoordelen van de risico's die ze lopen complex. Het duurt soms jaren voordat een helder beeld is verkregen over de totale toeleveringsketen.

Het is volgens KPMG echter van groot belang dat bedrijven dit inzicht vergaren, omdat ondernemers "steeds vaker verantwoordelijk worden gehouden voor incidenten die met de mensenrechten in de toeleveringsketen plaatsvinden".

Verslag

Volgens KPMG rapporteren de bedrijven vooral in hun duurzaamheidsverslag over de wijze waarop zij omgaan met mensenrechten. Een beperkt aantal ondernemingen maakt een apart verslag.

De organisatie denkt dat veel bedrijven het een opgave vinden om aan mensenrechten gerelateerde informatie relevant te maken voor investeerders.

Toch is dit volgens de organisatie belangrijk, want "incidenten met betrekking tot bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat van de onderneming".