Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept de Tweede Kamer maandag op meer geld vrij te maken voor het onderhoud van bruggen en wil een inzichtelijke aanpak. 

Volgens TLN is de Merwedebrug niet de enige brug die in slechte staat verkeert.

De ondernemersorganisatie zet vraagtekens bij de aanpak van Rijkswaterstaat, die "blijft monitoren en 'pleisters plakken totdat de brug letterlijk uit elkaar valt".

"Deze situatie doet zich voor bij meer bruggen". TLN vreest dat van veel bruggen niet bekend is hoe sterk ze op dit moment zijn.

De organisatie wil een actieplan zien dat transparant en objectief inzicht geeft over de staat van bruggen. "Daarbij hoort voldoende financiële reservering", meent TLN die zo wil voorkomen dat bruggen in de toekomst plotseling worden afgesloten, wat ten koste gaat van het bedrijfsleven.

Schultz

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) heeft geen behoefte aan een actieplan voor het onderhoud van bruggen. Dat zei ze maandag tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft voor zo'n actieplan gepleit.

Volgens de minister worden de bruggen in ons land goed in de gaten gehouden. Schultz is bereid om de ondernemersorganisatie voor wegtransportbedrijven en logistieke dienstverleners nog eens bij te praten over de manier van toezicht op de bruggen.

In oktober moest de Merwedebrug plotseling voor het vrachtverkeer worden afgesloten toen er haarscheurtjes in de brugconstructie waren ontdekt. Dat leidt tot veel problemen voor de transportsector. Vijf transportbedrijven hebben inmiddels voor 1,8 miljoen aan claims bij het ministerie van Infrastructuur ingediend.