Ondernemers zijn onzeker over de eigen financiële kennis. Vooral het vooruitkijken wordt nog moeilijk gevonden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het inschatten van de winstgevendheid van hun activiteiten, meldt de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van een onderzoek dat dinsdag gepresenteerd is. Voor het onderzoek hebben 1.676 ondernemers een vragenlijst ingevuld.

Ongeveer de helft van de ondernemers zegt niet zeker te zijn van hun kennis. Het gaat dan vooral over de fiscale wetgeving over inkomstenbelasting (49 procent), de basisprincipes voor een balans en winst- en verliesrekening (52 procent) en benodigde cijfers voor een rentabiliteitsprognose (54 procent).

Bijna twee derde van de mkb’ers en  de helft van de zzp’ers heeft in de afgelopen drie jaar te maken gehad met een ongewenste financiële situatie. Een kwart van de ondernemers zette eigen geld in om een zakelijk tekort te compenseren.

Ondernemers die zeggen veel kennis van geldzaken te hebben, presteren vaak beter dan ondernemers die aangeven minder kennis te hebben, concludeert de instantie. Volgens de KvK hebben veel vragen die ondernemers stellen te maken met een gebrek aan kennis over geldzaken.