Voor de meeste Nederlandse boerderijen met een boer op leeftijd staat geen bedrijfsopvolger klaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Er zijn in Nederland ruim 55.000 landbouwbedrijven, waarvan ruim 25.000 met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Van deze bedrijven hebben ruim tienduizend een bedrijfsopvolger en de rest nog niet, aldus het CBS.

Een en ander betekent volgens het statistiekbureau dat de komende tien jaar ruim vijftienduizend boerderijen zullen verdwijnen, of dat de bedrijfsopvolging op een andere manier moet worden opgelost.

Grootte

Hoe groter het bedrijf, des te groter blijkt wel de kans dat er een bedrijfsopvolger is. Bij melkveebedrijven telde het CBS in doorsnee het vaakst iemand die de leiding over de onderneming op zich zou willen nemen.

Ook voor geitenbedrijven is de belangstelling van een jongere generatie nog groot. De minste interesse voor bedrijfsovernames is er voor schapenboerderijen en pot- en perkplantenbedrijven.

Noorden

Ook valt het op dat er in de noordelijke provincies door de bank genomen meer kandidaat-bedrijfsopvolgers rondlopen dan in het zuiden van het land.

Het CBS liet zeer kleine boerderijen in het onderzoek buiten beschouwing.