Het vertrouwen van ondernemers in Nederland is afgelopen maand opnieuw gegroeid. 

Dat meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW donderdag.

De indicator voor het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het vierde kwartaal uit op 9,2. Daarmee ligt de graadmeter niet alleen 1,3 punt hoger dan in het derde kwartaal, maar ook ruimschoots boven het gemiddelde (min 2) sinds de start van de metingen in 2008.

In nagenoeg alle sectoren van het niet-financiële bedrijfsleven zijn de ondernemers gunstig gestemd. Onder de ondernemers in de bouwsector is het vertrouwen het grootst, aldus de organisaties.

Maar ook in de groothandel en de horeca is de stemming bovengemiddeld positief. De enige branche waar de stemming onder ondernemers negatief is, is de sector delfstoffenwinning.

Investeringen 

De investeringen in Nederland zijn in september met 9 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. 

De stijging is wat kleiner dan een maand eerder. De groei is vooral toe te schrijven aan hogere investeringen in woningen en vliegtuigen. Verder is meer geïnvesteerd in infrastructuur en machines. De investeringen in personenauto’s krompen, aldus het statistiekbureau.

Volgens de CBS zijn de condities voor de investeringen in november gunstiger dan in september en oktober.