In 2015 gingen zo’n negenhonderd bedrijven mee op in totaal 24 handelsmissies. Ook dit jaar is er weer een reeks missies geweest naar bijvoorbeeld Iran en Cuba, landen die voorzichtig opengaan voor westerse bedrijven.

In samenwerking met RvO een reeks tips voor ondernemers die overwegen zich op te geven.  

Goede voorbereiding

Je moet als bedrijf goed weten waarom je op deze missie mee zou willen en wat je daar dan uit denkt te halen, adviseert RvO. Dit geldt ook voor het karakter van de missie. Voor een bedrijf in de dienstensector is een handelsmissie gericht op de agrarische sector niet geschikt.

Die voorbereiding geldt ook voor het culturele aspect. Zorg dat je weet hoe zaken worden gedaan in het land. "Kom niet onvoorbereid, want dan kun je van een koude kermis thuiskomen", aldus RvO.

"Wij bieden een platform, maar ondernemers halen er uiteindelijk het meeste uit met een goede voorbereiding, ook op de cultuurverschillen, en een goede follow-up om daadwerkelijk zaken te doen", vertelde Bas Pulles, directeur internationaal Ondernemen van de RVO, eerder.

"Voorafgaand aan vertrek is er bij RVO altijd een briefing. Bij die bijeenkomst kunnen bedrijven ook vragen stellen en krijgen ze wat nadere informatie over het land, over het programma en over wie we daar gaan ontmoeten.”

Plaats het zakendoen in een handelsmissie

Genoeg bedrijven gebruiken de handelsmissie om een contract te ondertekenen. Zo kan de aanwezigheid van een bewindspersoon gebruikt worden om een mooi fotomoment te creëren en ontstaat er een deadline voor de contractonderhandelingen.

Begin dit jaar wist een vijftal bedrijven tijdens de handelsmissie naar Cuba een eerste overeenkomst te tekenen. Scheepbouwer IHC tekende een contract voor een schip, machinemaker Womy haalde een order voor hijskranen binnen en Unilever bereikte een overeenkomst voor een cosmeticafabriek.

Doe nazorg

Zorg ervoor dat de contacten die je hebt opgedaan tijdens de missie warm houdt. Het ondertekenen van een contract lukt ook niet meteen. Hiervoor is soms tijd nodig. Het uitnodigen van een bedrijf om naar Nederland te komen kan helpen. In de nazorg kan RVO via de ambassades helpen.

Let op de andere bedrijven die meegaan

"Je bent samen met bedrijven (vaak uit min of meer dezelfde sector) een paar dagen op reis. Dat schept op zich al een band, maar je bent ook in staat om ervaringen uit te wisselen. Hier komen ook nog wel eens samenwerkingsverbanden of contracten uit voort", aldus RvO.

Harm Kreulen, directeur KLM Nederland, en Peter Verheij, directeur international trade bij ING, adviseerden onlangs tijdens een seminar om contact te zoeken met mede-ondernemers als de stap naar het buitenland wordt gezet.

"Het is goed om frustraties te delen", zei Kreulen. “Ondernemers onder elkaar. Het gaat niet allemaal van een leien dakje. Soms is het moeilijk om voet aan de grond te krijgen. En als je dan hoort: 'ik ben niet de enige. Ook anderen hebben er last van'. Dat voelt beter."