Een periode met een stuk meer onzekerheid is aangebroken voor het Nederlandse bedrijfsleven dat zakendoet in de Verenigde Staten.

"Het blijft uiteraard spannend wat er gaat gebeuren. Zeker met deze aanstaande president", zegt econoom Bert Colijn van ING.

Het is afvragen wat Trump gaat en kan doen. "Er is natuurlijk heel veel geroepen waarbij je je kan afvragen of dat wel haalbaar is. Zelfs met een Republikeins Huis van Afgevaardigden."

Met de aankondiging Amerikaanse bedrijven meer te beschermen, wordt verwacht dat de handel met de Verenigde Staten onder druk komt te staan. De dollar is als gevolg licht gedaald ten opzichte van een reeks andere valuta. Als de onrust aanhoudt, is de verwachting dat de Amerikaanse munt ook onder druk zal blijven staan.

Wat gebeurde er tijdens de verkiezingen in de VS?
Wat gebeurde er tijdens de verkiezingen in de VS?

Grote barrières

"Op het moment dat er grote barrières worden opgeworpen met de VS, zorgt dat voor onrust. Maar in eerste instantie, lijkt zijn focus meer op de pacifische kant van de VS te liggen. Hij heeft veel geageerd tegen China en Mexico."

"Maar het blijft natuurlijk ook een zakenman. Dus hij weet dat het vertrouwen van het buitenland in de VS belangrijk is. Het is ook in het belang van de VS dat er geen grote schok komt."

Voor Nederland is de VS één van de belangrijkste handelspartners. Op de lijst van investeerders in de VS staat Nederland op de plek drie. In 2014 werd omgerekend voor 300 miljard dollar geïnvesteerd in de Verenigde Staten vanuit Nederland.  

Wereldtoneel

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland verklaren woensdag dat Europese landen er niet standaard vanuit kunnen gaan dat Amerika "de boontjes wel dopt op het wereldtoneel". "Dit vraagt om een slagvaardige EU op terreinen als handel, klimaat, defensie en migratie."

"De VS is onze belangrijkste handelspartner buiten de EU. Onze economieën zijn afhankelijk van stabiele en open handelsrelaties. Intensievere samenwerking op dit vlak biedt de kans wereldwijde standaarden op bijvoorbeeld milieu en sociaal terrein naar een hoger plan te tillen."

"De VS is de belangrijkste partner van de EU op het gebied van eerlijke mondialisering en zal dat blijven", zegt lobbyorganisatie voor Europese bedrijven, Business Europe. "De Europese zakengemeenschap zal een nauw economisch partnerschap steunen, inclusief een eerlijk TTIP-verdrag." 

"De 45e president van de VS is een ondernemer. Wij hopen dat zijn beslissingen zullen getuigen van politieke en economische redelijkheid", aldus de organisatie.