Een vijfde van de ondernemingen met minstens tien werknemers maakt gebruik van big data, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hoe kan je als ondernemer zelf efficiënt gebruikmaken van big data?

NU.nl zet samen met Henk Weyschede, medeoprichter van het Big Data Value Center in Almere, vijf tips op een rij.

Formuleer een heldere vraag

Vraag je voordat je de data gaat verzamelen af: wat wil ik precies met deze data bereiken? Een voor de hand liggende vraag, zegt Weyschede, maar toch een belangrijke fase van de dataverzameling. Zo voorkom je het lukraak verzamelen van data zonder duidelijk doel.

Weyschede: "Stel jezelf de vraag: 'waar lig ik wakker van als directeur, en kan ik dat met data slimmer oplossen dan vroeger?' Het antwoord op die vraag is vaak ja."

Bedenk waar je de data vandaan wilt halen

Voor digitale bedrijven is het misschien logisch, maar voor bijvoorbeeld een hotelketen of machine-installatiebedrijf is het een stuk minder simpel om data te verkrijgen.

Er is in Nederland een grote hoeveelheid data beschikbaar, maar de kennis is her en der verspreid. Bedenk dus van tevoren goed hoe je de gewenste informatie wilt verkrijgen. Daarvoor is vaak hulp nodig van externe bedrijven.

Stel een multidisciplinair team samen

Hoewel de basis van de dataverzameling en -analyse technisch van aard is, is omgang met de resultaten meer dan dat. Stel dus een multidisciplinair team samen.

Bij veel analyses komt psychologische kennis van pas, en kennis van het vakgebied is meestal onontbeerlijk. Bij privacygevoelige kwesties, kan het geen kwaad om een ethicus bij het proces te betrekken.

Indien de relevante kennis of vaardigheden niet binnen het eigen bedrijf te vinden zijn, kan je externe hulp inschakelen.

Neem de tijd om te oefenen

Creëer een experimentele omgeving, waarin het team eerst een tijd kan oefenen met het verzamelen en verwerken van data. Neem daar - als er tijd en ruimte voor is - een maand of twee voor. 

Gebruik die tijd om te oefenen, te reflecteren en desgewenst het proces aan te passen. Maak na een week of zes een uitdraai en stel jezelf de vraag: is dit wat we willen? Zo kom je steeds een stapje verder.

Denk groot, maar start klein

Hoe groot de uiteindelijke doelen ook zijn, start met een kleine proef. Door het eerste onderzoek behapbaar te maken, hou je grip op de resultaten en de effectiviteit van de dataverzameling. Uitbreiden kan altijd later nog.