Dieperliggende problemen in de accountantssector worden niet opgelost door een reeks maatregelen die vanuit de branche eerder zijn voorgesteld. 

Dit concludeert een speciale commissie die de maatregelen, die in 2014 zijn ingesteld om het vertrouwen in de sector te vergroten, onderzocht.

Eén van de maatregelen was een beroepseed voor accountants, waarin onder andere staat dat de accountant in het algemeen belang moet handelen.

"Uit ons onderzoek blijkt dat de oorzaken van de problematiek binnen de sector en de maatregelen onvoldoende op elkaar aansluiten", verklaart Ada van der Veer, voorzitter van de commissie. De maatregelen zouden wel positieve effecten hebben, maar zijn niet genoeg om het vertrouwen te herstellen.

Geen aanvullende maatregelen 

De commissie heeft tientallen gesprekken gevoerd en daarnaast 29 accountantsorganisaties gevraagd over de invoering en werking van de verbetermaatregelen.

De commissie zegt verder geen lijst met aanvullende maatregelen te presenteren omdat dit contraproductief zou zijn. Er wordt aanbevolen om het verdienmodel, het fraudevraagstuk en het vinden van een evenwicht tussen klantbelang en publiek belang te analyseren.