Er is dringend meer geld nodig voor investeringen in het technische vmbo. Het is vijf voor twaalf, waarschuwt MKB-voorman Michaël van Straalen.

De voorzitter van MKB-Nederland biedt mede namens VNO-NCW een petitie aan in Den Haag aan de vaste kamercommissie voor onderwijs.

In bijvoorbeeld de provincie Drenthe, maar ook in steden als Leeuwarden, Haarlem en zelfs Utrecht is het aanbod van technisch vmbo-onderwijs nu al "dramatisch", zegt Van Straalen.

"Hoe kunnen we jongeren verleiden tot een technisch beroep als ze niet op fietsafstand een vmbo-opleiding in die richting kunnen volgen? Nu al kan een toenemend aantal jongeren niet naar een technische vmbo-school omdat die uit de stad of regio is verdwenen."

Grootste probleem is een gebrek aan geld. De belangenorganisatie wil dat er een fonds komt van 2 miljoen euro voor de scholen. Technische opleidingen zijn gemiddeld duurder dan andere richtingen, door bijvoorbeeld het inrichten van praktijklokalen.