Nederlandse mkb-bedrijven zijn nog te afhankelijk van bankfinanciering. Ondernemers moeten zich meer gaan richten op durfkapitaal om te kunnen investeren. En daarvoor is een cultuuromslag nodig.

Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), donderdag tijdens de opening van het MKB Ondernemers Congres in Utrecht.

De financieringsmogelijkheden voor bedrijven zijn volgens de bankpresident definitief veranderd. "Banken hebben te maken met nieuwe, strengere regels en deze zijn niet van tijdelijke aard", zegt Knot.

Knot spreekt voor ruim dertienhonderd ondernemers in de Jaarbeurs over de veranderende rol van de bank als geldschieter. Volgens hem moeten ondernemers ermee leren leven dat ze een bedrijf moeten opbouwen zonder financiële hulp van de bank.

Alternatieven

In plaats daarvan moeten ondernemers openstaan voor alternatieve vormen van financiering, zoals een private investeerder, crowdfunding of obligaties. 

De bank zal echter nog steeds een rol kunnen blijven spelen in het bemiddelen tussen de geldzoeker en geldverschaffer. "De bank wordt een intermediair", aldus Knot die pleit voor een nieuw evenwicht in de relatie tussen ondernemer en bank.

Volgens de bankpresident zullen nieuwe fintechbedrijven, zoals de NPEX-beurs voor ondernemers, de schakel vormen tussen ondernemers en nieuwe financieringsmogelijkheden.

Veerkracht

Knot benadrukt ook dat de Nederlandse economie in zijn ogen veel veerkracht heeft, mede dankzij het mkb. "Nederland staat er op dit moment heel goed voor. Alle kenmerken van hoogconjunctuur zijn er. Het vertrouwen van ondernemers en producenten is hersteld en de overheid heeft zijn huishoudboekje op orde."

Het mkb blinkt volgens Knot uit in deze positieve trend, mede door het innovatieve karakter van mkb-bedrijven. De dynamiek in de wereldeconomie vraagt volgens de bankpresident om veerkracht.

Ondernemers kunnen zich wapenen tegen de toekomst door kansen te zien in uitdagingen, zoals de transitie naar nieuwe energie en het steeds internationalere karakter van productieketens. "De onderdelen van een Boeing worden tegenwoordig in 140 landen gemaakt. Ieder land is goed in zijn eigen stukje. Dat geldt ook voor Nederland."