Vakbond FNV heeft ook in hoger beroep een zaak verloren tegen uitzendorganisatie Aelbers over het in rekening brengen van kosten voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Eerder oordeelde de kantonrechter in Zutphen in 2015 al dat Aelbers niet fout zat. Nu heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deze uitspraak bevestigd.

FNV beschuldigde Aelbers ervan werknemers uit het buitenland onterecht hun eigen huisvestingskosten te laten betalen. Ook zou het bedrijf de ET-regeling, een regeling voor buitenlandse werknemers in Nederland, misbruiken. 

Met de ET-regeling kan buitenlandse werknemers in Nederland een belastingvrije vergoeding worden gegeven voor extra kosten die worden gemaakt. De vergoeding voor deze extra kosten wordt van het brutoloon afgehaald en onbelast weer bij het nettoloon opgeteld. Zo zijn buitenlandse werknemers soms goedkoper. 

Cao

Het gerechtshof is het niet eens met de uitleg van FNV. Volgens het hof houdt Aelbers zich aan de afspraken in de cao voor de bouwnijverheid en mag de ET-regeling toegepast worden. De praktijk bij Aelbers leidt niet tot "ongelijke behandeling van arbeidsmigranten, zoals FNV heeft gesteld", aldus de rechters.

Michaël Kempka, directeur bij Aelbers, verklaart tegenover NU.nl vooral gefrustreerd te zijn dat FNV niet op toenaderingspogingen van Aelbers inging. "Ik ben teleurgesteld in hoe FNV heeft geacteerd in deze kwestie. Uiteindelijk heb ik hetzelfde belang als zij. Ik wil ook gelijk loon voor gelijk werk."

Cassatie

Een woordvoerder van FNV zegt dat de vakbond teleurgesteld is en cassatie overweegt. "We laten het hier zeker niet bij zitten." 

Voor de branchevereniging de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) betekent de uitspraak een einde aan onzekerheid over de interpretatie van artikel 55 van de cao voor de bouwnijverheid.

"We zijn blij dat hiermee na een lange periode eindelijk een positief einde volgt voor uitzendonderneming Aelbers en ook eindelijk duidelijkheid is ontstaan voor de uitzendbranche rondom de toepassing van artikel 55", aldus de organisatie.