Ondernemersverenigingen MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland willen dat er in het volgende kabinet een speciale minister komt om krimp in de gebieden buiten de grote steden tegen te gaan. 

Ondernemersverenigingen MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland willen dat er in het volgende kabinet een speciale minister komt om krimp in de gebieden buiten de grote steden tegen te gaan.

"Dat is harde noodzaak, nu steeds meer winkels en kantoren leegstaan, regio’s vergrijzen en krimpen, terwijl de grootste steden juist economische magneten zijn geworden", aldus de organisaties maandag in een persbericht.

Betere samenwerking tussen gemeenten, provincies en het Rijk is noodzakelijk om een tweedeling tegen te gaan, vinden de werkgeversverenigingen. "Er is meer landelijke regie nodig, bijvoorbeeld om te voorkomen dat gemeenten onderling met elkaar concurreren in plaats van samenwerken."

Regionale samenwerking 

Er wordt gepleit voor het bindend verklaren van regionale samenwerking, het aanwijzen van centrumgemeenten, sterkere posities van provincies en een duidelijke overkoepelende landelijke visie.

Verder is een transformatiefonds nodig om kansloze winkellocaties en leegstaande winkelpanden om te bouwen tot woningen of zorglocaties, vinden de organisaties. Nu zijn de ontwikkelingskosten voor dit soort investeren nog hoog en duurt het lang voordat investeringen zijn terugverdiend.

Toerisme 

De werkgevers willen ook inzetten op het spreiden van toerisme over heel Nederland. "Holland City, een concept ontwikkeld door het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen met vele publieke en private partijen, biedt daarvoor een goed uitgangspunt."

Om het mogelijk te maken dat middelgrote steden en dorpen meer profiteren van toerisme moet het onder andere makkelijker worden voor buitenlandse gasten om te reizen met het openbaar vervoer.