Bedrijven hebben vorig jaar in totaal 7,5 miljard euro uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D).

Het grootste deel (57 procent) van de uitgaven aan R&D is gedaan door bedrijven in de sector industrie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Dat het aandeel van de industriesector groot is, komt onder meer doordat onderzoek en ontwikkeling binnen de industrie technischer van aard is dan bijvoorbeeld R&D binnen de dienstensector. De uitgaven aan apparatuur en laboratoria zijn relatief hoger.

Zo'n 37 procent van de totale R&D-uitgaven door bedrijven was vorig jaar afkomstig van dienstverleners. De rest (6 procent) kwam van onder meer landbouwbedrijven, bouwbedrijven en bedrijven gespecialiseerd in de winning van delfstoffen.

Toegepast onderzoek

Bedrijven hebben met name geld gestoken in toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Zo'n 90 procent van het genoemde bedrag ging daar naartoe. Toegepast onderzoek is gericht op het maken van bijvoorbeeld producten en medicijnen of het verminderen van de CO2-uitstoot.

Vorig jaar werd 10 procent van de R&D-uitgaven van bedrijven besteed aan fundamenteel onderzoek. Dat soort onderzoek is gericht op het vergroten van wetenschappelijke kennis.

Verder blijkt dat 80 procent van het geld naar onderzoek en ontwikkeling op het gebied van technische wetenschappen en natuurwetenschappen is gegaan. Het gaat dan om onder meer bouwkunde, technische natuurkunde, werktuigbouwkunde, biologie en informatica.

Totale uitgaven

De totale uitgaven aan R&D door bedrijven, publieke onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs kwamen vorig jaar uit op 13,6 miljard euro. Dat is 3 procent meer dan in 2014. De uitgaven aan R&D stijgen al een paar jaar op rij licht.

Bedrijven besteedden vorig jaar het meest aan R&D. Gevolgd door het hoger onderwijs (bijna 4,4 miljard euro) en publieke onderzoeksinstellingen (ruim 1,6 miljard euro).

De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling waren vorig jaar goed voor ongeveer 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat percentage is ongeveer even hoog als in de voorgaande jaren.