Er worden nieuwe aankondigingsformulieren geïntroduceerd voor TenderNed. Vanaf 15 oktober worden Europese richtlijnen opgenomen bij het aanbestedingsplatform.

Ondernemingen gaan kleine wijzigingen zien in de gepubliceerde aankondigingen. Zo komen er nieuwe en gewijzigde velden en worden er andere eisen gesteld aan de volledigheid van de aankondigingsformulieren.

Er zijn correctieschermen voor lopende aanbestedingen en aanbestedingen die in voorbereiding zijn.

Een overzicht van de wijzigingen is hier te vinden.